måndag 23 mars 2009

Vem är Gud?

Vem är Gud? Hur är han? Är inte bara Gud en auktoritär diktator som vill tvinga oss under hans vilja? För att kunna ta reda på vem Gud är, så måste jag läsa bibeln. Om nu bibelns Gud är sann, vem är han då?

(1 Kor 13:4) Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.

När en präst under ett bröllop läste upp denna bibeltext tänkte jag för mig själv att kärleken känns godare än min bild av Gud. Det jag inte insåg då var att detta inte bara är en definition av vad kärlek är, utan det är också en beskrivning om vem Gud är. Gud är tålmodig och god. Gud är inte stridslysten, skrytsam eller uppblåst. Han utmanar oss inte och är inte självisk. Gud brusar inte upp och vill ingen något ont. Gud gläder sig inte åt orättvisor utan gläds med sanningen. Detta är alltså Guds personlighet. Gud är en kärleksfull Gud som älskar oss människor, mycket mer än vad vi någonsin kan föreställa oss.

Det kan vara lätt att tro att Gud tycker om att straffa oss människor eller att han vill att vi skall tillbe Honom bara för att Han skall känna sig bättre, men så är det inte. Gud skapade inte oss människor för att Hans självförtroende var lågt och därför behövde få sitt behov av bekräftelse. Gud behöver inte kärlek, eftersom Han är kärlek. Vem behöver en lärarexamen om han eller hon redan är lärare? Han skapade oss för att han vill vara våra vänner i Hans rike. Hela skapelsen är en effekt av Guds kärlek. Vi är skapta att vara Guds avbild eller kärlekens avbild. Guds tanke är att vi skall älska varandra och älska Gud. Den som älskar är därför en avbild av Gud, eftersom Gud är kärlek. Gud vill oss aldrig illa, utan Han gör allt för oss.

(1 Mos 1:27) Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Gud är inte uppblåst, högmodig eller stolt. Han behöver inte bevisa för sig själv eller för någon annan att Han har makt. Han är inte auktoritär och ute efter mer makt, eftersom Han redan har all makt. Världens riken utbreds genom att makten används auktoritärt för att tvinga människor till underkastelse. I dessa riken skall folket offra sig för kungen. Under tvång skall vi lyda överheten. Vi likställer många gånger makt med just detta, på grund av att världens riken styrs på detta sätt. Men den auktoritära makten används bara av den som vill stärka sig själv och göra sig själv stor. Gud har inget behov av detta. Guds rike utbreds därför inte med denna världens metoder att styra och tvinga, utan med längtan och kärlek. Han vill ge av sig och de gåvor Han har att ge. Han vill inte trycka ned oss utan lyfta upp oss.

Gud bryr sig om dig och du är otroligt värdefull i Hans ögon. Det finns ingenting du kan göra för att Han skall älska dig mer och ingenting du gör får Honom att älska dig mindre. Hans kärlek till dig är villkorslös. Om jag har en Gudsbild som inte passar in med egenskaperna ovan, är denna alltså inte sann. Har jag en bild av Gud som auktoritär, så är risken mycket stor att jag kommer att vara auktoritär mot andra. Många kristna har fallit i denna grop och tecken på detta är alla korståg, häxjakter, fanatism och auktoritära ledare inom olika kyrkor.

Vidare är det så att om jag hittar någonting i Bibeln som inte är förenlig med en kärleksfull Gud, så kan jag förutsätta att jag misstolkat texten eller inte förstått sammanhanget. Jag kan inte tolka bibeln och få en sanningsenlig bild om vem Gud är, om jag inte vet vad kärlek är. Har du uppfattningen av Gud som diktatorisk, så kommer ditt läsande i bibeln inte ge rätt bild av Gud. Du kommer att uppfatta Gud som en diktator. Jag måste läsa Bibeln med kärlekens rena glasögon för att tolka texterna rätt. Det finns därför inga motsägelser mellan bibeltext och Guds personlighet. Bibeltexterna är tänkta att bekräfta Guds person och Guds person ska bekräfta bibeltexterna och Guds personlighet går alltid före en tolkning av bibeltexterna, eftersom Guds personlighet är inte föränderlig. Först då kan jag se Guds perspektiv, eftersom Gud är kärlek. Den som misstror Gud genom att inte tro att Han är kärlek kommer därför inte se sanningen.

(Vish 1:2) Ty de som inte utmanar honom finner honom, han visar sig för dem som inte misstror honom.

(4 Mos 23:19) Gud är ingen människa, han ljuger inte, han är ingen dödlig, som ändrar sig. Vad han sagt, det gör han, vad han lovat, håller han.

Göran

Inga kommentarer: