lördag 25 september 2010

Är det logiskt att tro på en skapare?


Varför existerar jag? Varför existerar universum och liv? Det är frågor som säkert alla har ställt sig någon gång, men finns det anledning att tro att det finns en skapare av allting?

Journalisten Lee Strobel började sin resa, att söka efter sanningen, som ateist. Nu är han kristen. En vanlig uppfattning är att man måste lägga sitt sunda förnuft på hyllan eller sluta tänka kritiskt om man vill vara kristen, men så är det verkligen inte. Sanningen finner man inte utan ödmjukhet, sunt förnuft och kritiskt tänkande.

(Joh 14:6) Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet.

När jag var yngre kunde jag ibland vara rädd för att titta på vetenskapliga program. Jag var rädd att vetenskapen skulle omkullkasta min världsbild. Men om världsbilden är falsk, varför skulle jag då vilja tro på den? Vem vill tro på en lögn? Nu följer jag intresserat vetenskapliga upptäckter och jag är inte längre rädd. Jag har fått uppleva att bibeln håller på många plan och så också inom vetenskapen. Aldrig tidigare har vetenskapen pekat så mycket mot en skapare som den gör idag.

Är det då inte lätt att plocka fram Gud när man finner saker i vetenskapen som man nu inte kan förklara? Att täppa till kunskapsluckan med Gud? Kanske är det så att svaret är Gud. Kanske finns det en mening med att vi existerar. Om det finns en mening med vår existens så kan inte vetenskapen finna den, eftersom den till sin natur inte söker efter en mening. Jag skriver mer om detta i inlägget Har livet en mening?.

I filmen The Case for a Creator tar Lee Strobel tar upp de vetenskapliga upptäckter som pekar mot en skapare. Filmen behandlar livets och universums födelse. Handlar dessa händelser bara om tur eller finns det en mening och tanke bakom? Filmen belyser också den otroligt komplicerade cellen och DNA-molekylen med sin information. Se den 60 min långa filmen här.
Om du inte vill se hela filmen i sin helhet, så kan du välja att titta på enskilda delar här:

Del 1: Introduktion – Lee Strobels syn på vetenskapen som ateist
Del 2: Introduktion – Stanley Millers experiment och Lee Strobels sökande efter sanningen
Del 3: Livets födelse
Del 4: Darwin och den kambriska explosionen
Del 5: Universums födelse
Del 6: Universums finjustering för liv och multiverse hypotesen
Del 7: Jorden - en privilegierad planet
Del 8: Cellen - Den biologiska maskinen och oreducerbar komplexitet
Del 9: DNA, genetisk information och informationens födelse
Del 10: Är det logiskt att tro på en skapare?


(Ps 19:2) Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.

Det finns en tanke med att du finns!

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

måndag 20 september 2010

Att lära känna Gud


Vem är Gud? Hur är han? Finns han? Vilken Gud är sann? Frågorna om Gud och hans person är många. Men, hur lär man känna Gud?

Många människor kan känna till dig. De kan veta ditt namn, hur du ser ut, vad du arbetar med eller vem du brukar umgås med och så vidare. Men känner de dig? Vet de vad du funderar på, vad som gör dig ledsen eller vad du gillar att äta till frukost? Det är en sak att känna till dig som person på en intellektuell nivå, men det är en helt annan sak att känna dig personligen. Många kanske tror sig veta vem du är, men de kanske har en helt felaktig bild av dig och vem du är. Att vara känd är inte det samma som att ha nära vänner. Freddie Mercury sa så här i en intervju, strax innan han dog.

”Man kan äga allt som går att få i den här världen och ändå vara den ensammaste människan på jorden. Detta är den mest smärtsamma typen av ensamhet. Min framgång har gjort mig till idol i den här världen och gett mig miljontals pund i pengar, men samtidigt har den hindrat mig från att uppleva det enda som vi alla egentligen behöver: en kärleksfull och stabil relation.”

Jag tror Freddie har helt rätt här. Vi behöver alla en kärleksfull och stabil relation. Det spelar ingen roll hur många som känner till mig eller hur mycket pengar jag äger, för det som är viktigast i livet går inte att köpa. Ingen kan köpa en kärleksfull relation.

Att lära känna en person och bli vän för livet, handlar om att umgås och spendera tid med personen. Att lyssna och lära sig att förstå hur han eller hon tänker. Innan jag gifte mig med Helle så hade vi en lång period när vi lärde känna varandra. Vi umgicks mycket och visst kunde relationen gnissla, men det är en del i att lära känna varandra. Det kan ta tid innan man förstår sig på varandra.

Gud längtar efter en relation med dig, för han älskar dig. När du försöker få reda på mer om Gud, så finns det en risk att du fastnar på den intellektuella nivån. Gud blir någon man pratar om i stället för någon man pratar med. Men, Gud vill inte bara att du skall veta vem han är eller om han existerar. Han vill inte bara att du skall veta att du är älskad, utan han vill att du skall känna dig älskad och att du skall uppleva hans kärlek till dig. Han vill inte bara att du skall känna till förlåtelsen, utan han vill att du skall känna dig förlåten. Gud vill beröra dig och ha en nära relation med dig, för att han älskar dig så otroligt mycket. Han vill ge av sig till dig, men han vill också att du skall ge av dig till honom. Han vill att du talar med honom om det du tänker på och allt det som tynger dig. Han längtar efter att du skall släppa in honom i ditt liv och att du skall lära känna honom på insidan. Han vill ha en relation med dig där han kan visa vem han verkligen är.

Läs detta viktiga brev till dig från Gud och lär känna honom.

(Ps 34:9) Se och smaka Herrens godhet

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

onsdag 8 september 2010

Helar Gud idag?

Var det bara när Jesus levde på jorden eller under gamla testamentets tid som Gud gjorde under? Kan det ske idag? Varför hör man i så fall aldrig talas om mirakler?

Gud är densamma i dag som när Jesus vandrade på jorden. Han sover aldrig utan är en hjälpande och helande Gud. Grekiskans ord för ”jag räddar” betyder nämligen också ”jag helar”. Gud bryr sig inte bara om vår andliga människa, utan han bryr sig om hela människan. Gud kan hela idag och han gör det också.

(Jes 46:4) Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er.

Delia Knox blev förlamad i sina ben efter en bilolycka juldagen 1987. Hon är pastor tillsammans med sin man Levy Knox i en församling i Mobile Alabama och är en populär sångare. Under en förbön börjar hon känna sina ben igen och hon reser sig från sin rullstol och börjar gå!

Här kan du se det underbara klippet när hon ställer sig upp för första gången på 22 år! Vilken glädje! Äran till Gud!(Mark 16:15) Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen… Dessa tecken skall följa dem som tror… de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska."

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,