söndag 15 mars 2009

Klarar vi oss utan Gud?

Behövs Gud i världen? Klarar vi oss inte utan en Gud som ändå inte verkar vara så verksam i världen? För att nå ett svar på denna fråga tänkte jag gå in på vad vi människor har för behov och vad bibeln säger om vem Gud är. Du kanske inte litar på det bibeln säger, men innan du förkastar Gud, så är det ju viktigt att du har den bild av Gud som bibeln ger.

Vad är det som styr en människas handlingar? Varför gör vi människor som vi gör? Detta är en fråga som inte är helt lätt att besvara. Naturligtvis kan det vara oändligt många orsaker till en handling, men går det att se ett mönster i alla dessa handlingar? Alla djur strävar efter att upprätthålla liv och människan är inget undantag i detta avseende. Vi behöver mat, sömn, skydd för kyla och tak över huvudet för att kunna överleva. Så är människokroppen konstruerad. Vi har med andra ord ett behov av att upprätthålla livet. Men handlar verkligen alla våra handlingar om detta att överleva? Varför tar vissa människor i så fall livet av sig? Kan jag bli så rädd för att mista livet att jag till slut tar livet av mig? För att bena upp denna fråga gäller det att fundera över vad det är som driver oss människor om man bortser från vårt behov av att upprätthålla liv. Enligt vissa är det reproduktionen som är en drivande kraft, men hur kommer det sig i så fall att preventivmedel används mer än aldrig förr? Många håller med om att exempelvis pengar, makt, sex, kärlek, lycka eller njutning styr våra handlingar. Men varför vill vi ha pengar eller makt och vad är det som ger oss lycka? För att få reda på svaret på dessa frågor måste vi betrakta oss själva.

Även om vårt behov av att upprätthålla livet blir tillfredsställt, så innebär det inte att vi kommer att må psykiskt bra. Det krävs alltså någonting mer för att vi skall må bra. Det viktigaste behovet vi människor har för att vi ska kunna vara psykisk välmående är att bli omtyckta, sedda, uppmärksammade och att vi känner oss trygga. Detta kan sammanfattas med att vi har ett behov av kärlek. Oavsett om du bor i Kina, Nya Guinea, Afghanistan eller i Sverige, så har vi detta behov. Få skulle inte hålla med om att vi vill känna oss älskade. Vår strävan efter makt handlar om att vi vill kunna kontrollera att vi blir omtyckta eller älskade. Pengar kan ju vara ett sätt att skaffa sig makt. ”Har jag mycket pengar kan jag få vad jag vill”, är det lätt att tro. Men kan jag köpa kärlek?

Vi har också ett grundläggande behov av att ge kärlek genom att till exempel visa omtanke, vänlighet och att hjälpa. Många hävdar att meningen med livet är att få barn. När man får ett barn kan man få en stark kärlek till barnet som man mår mycket bra av. Man ger mycket kärlek till det lilla spädbarnet i form av närhet och omtanke, vilket ger en tillfredsställelse. Detta får man trots att det lilla barnet inte ger eller kan ge någon kärlek alls tillbaka. När jag exempelvis ser människor lida, så kan detta behov väckas. Jag känner då kanske en stark längtan att omfamna, dela med mig eller offra mig för den lidandes skull. Det jag ger är kärlek. Det har visat sig i forskning att vi mår bra av att både ge kärlek och att få kärlek. Vi mår inte bara psykiskt bra av detta, utan också fysiskt. Detta kommer sig av att om vi mår bra i själen så återspeglar detta sig fysiskt i kroppen. Omvänt så mår kroppen dåligt om vi mår psykiskt dåligt.

Behoven av att få kärlek styr våra handlingar. Vi styrs också av rädslan att inte få våra behov tillfredsställda. Att inte bli bekräftad eller att bli föraktad (att någon ser ner på oss) är något vi gör allt för att undvika. Vi kan till exempel vara rädda för att vi ska göra bort oss och blotta oss. Vi är rädda för att andra ska se ner på oss och förakta oss för det vi gör eller den vi är. Situationer som är pinsamma är ett uttryck för detta.

Vi människor gör mycket för att få vårt behov av kärlek och bekräftelse uppfyllt. Exempel på detta är att vi försöker få höga betyg i skolan (eller låga betyg beroende på vilken värderingar som gäller i personens närhet), vi köper snygga kläder, vi tränar för att få en snygg kropp, vi satsar på karriär i yrkeslivet, vi lär oss spela ett musikinstrument, vi ser till att vi har ett snyggt hem och fin bil, vi mobbar och ser ner på andra (utser syndabockar) för att vi ska kunna känna oss bättre än den mobbade, vi är med i dokusåpor och vi strävar efter att bli rockstjärnor och rika. Men också att vara snäll eller ge presenter kan vara ett uttryck för att få kärlek. Man hör ofta människor säga att ”Jag gör det för att det är roligt”. Men anledningen att vi tycker att det är roligt, kan vara att vi får bekräftelse för det. Är jag ute efter bekräftelsen fiskar jag efter kärlek och detta är inte att ge kärlek. Den altruistiska kärleken är givande och inte ute efter att vinna någonting på handlingen. Detta är kärlekens natur.

Var passar då Gud in i livet? Räcker det inte med kärlek?

Som jag nämnde förut, så är det kärlek vi alla längtar och söker efter. Vi är ju till och med beroende av den för att må bra både fysiskt och psykiskt, eftersom kärleken är ett av våra behov. Vissa hävdar därför att ”Det är mer kärlek vi behöver och inte någon Gud” eller ”Religion bara förstör, det är kärlek som bygger upp”. Som kristen kan det då vara lätt att försöka försvara Gud genom att förminska kärleken, men vad säger bibeln om den så livsviktiga kärleken?

(1 Joh 4:1) Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

Denna text säger just att vi skall älska varandra och ge varandra kärlek. Men det som kanske är mest förundrande och överraskande är att bibelcitatet slutar med att säga att Gud är kärlek! Här likställs Gud med kärlek. Gud är inte bara kärleksfull, utan Gud är kärlek. Eftersom kärlek och Gud är lika med varandra, innebär detta att vi inte kan skilja på kärlek från Gud, eftersom den ingår i Guds personlighet. Detta innebär att vi kan byta ut kärlek mot Gud i resonemanget om våra behov. Vi har ju ett behov av kärlek, vilket betyder att vi har ett behov av Gud. Gud har skapat oss med detta behov för att det är gott. Han har skapat vår kropp så att den mår bra av kärlek. När vi inte får detta behov tillgodosett mår vi dåligt både fysiskt och psykiskt. Vi mår med andra ord dåligt och bryts ned utan Gud. Vårt längtande efter kärlek i form av omtanke och bekräftelse är i själva verket en längtan efter Gud. Vi söker efter bekräftelse överallt, men den vi egentligen söker är Gud. Gud har lagt ner denna längtan efter kärlek i oss för att den är god. När vi känner kärlek så är det Gud vi känner. En människas ord av kärlek värmer mig, men den som värmer mig är Gud. Den som då påstår att det är kärlek världen behöver och ingen Gud inser inte att Gud är kärlek.

(Matt 4:4) Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.”

Jag måste tro på att kärleken finns för att kunna känna kärlek. Detta betyder att jag måste tro på kärlek för att känna Gud. Det är detta som texten från 1 Joh 4:1 tar upp: ”Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.” Jag kommer alltså inte känna Gud eller kärlek om jag inte älskar. Om jag inte älskar vet jag inte vad kärlek är, för att jag aldrig trott på den och då kan jag heller inte veta vem Gud är. Textraden kan misstolkas som att Gud inte vet vem jag är om jag inte älskar, men det vet han. Gud sitter med andra ord inte på ett moln och passivt tittar ner på jorden, utan han verkar i oss och vi kan känna honom! Lär jag inte känna kärleken, så kan jag inte lära känna Gud heller. Gud påverkar alla människor oavsett om man är ateist, muslim eller hindu. Gud är så nära oss att vi lätt missar honom. Många tror att vi kan ha kärleken i oss, men få tror att vi har Gud i oss. När vi undrar var Gud är någonstans, så ser vi inte skogen för alla träden. Så klarar vi oss utan Gud? Nej, vi hade då levt i en totalt kärlekslös värld.

Göran

jesusbloggen

2 kommentarer:

Ekholm sa...

Om en gud tar hand om en samtidigt som man lever tillsammans med någon man älskar, vad är problemet om man inte gör något för honom?

Göran Eckerfors sa...

Jag är lite osäker på vad du menar, men när du handlar i kärlek mot någon du älskar så gläds Gud av det. Gud älskar ju den personen otroligt mycket. Till och med mer än vad du gör. Gud vill också ha en relation med dig för han vill leva med dig i hans rike. Det är Gud som sträcker ut handen till dig i nåd. Han vill försonas med dig. Den som tar emot Guds förlåtelse, som gjorts möjlig för alla genom att Jesus dog, känner en tacksamhet och glädje mot Gud. Det är då man inte kan låta bli att ära Gud.

(Heb 11:6) Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.