söndag 13 maj 2012

Ett annat rike


Igår var jag ute i skogen och gick en långpromenad tillsammans med min älskade mamma. Vi reflekterade över hur världen ser ut idag. Människor svälter i vissa länder och i andra delar av världen slänger vi tonvis med mat, familjer splittras, människor utnyttjas och bedras, vi förstör och skövlar vår natur. Listan kan göras oändlig där egoismen råder.

Mitt i allt elände växer en längtan efter renhet, en plats där kärlek råder istället för människans egoism. En plats där människor upprättas, älskas och får sitt verkliga värde – oändligt älskade och dyrbara. Det är en plats som är totalt annorlunda mot det vi ser i världen av korruption, utnyttjande och ”självförverkligande”. Det är en plats där frid råder i motsats till ångest. Till och med maktstrukturen är fundamentalt annorlunda. Den störste är inte den som får andra att tjäna mest, utan den som själv tjänar andra mest. Det är en plats där människor får blomma ut i och av kärlek. Här råder inte rädslans förlamande makt, för i den fullkomliga kärleken finns ingen rädsla. På den här platsen är drivkraften kärlek. Kungen i riket är allt igenom god och kärleksfull och vill ha en relation med varje medborgare i riket. Han är samtidigt inte begränsad på något sätt utan kan hjälpa dig med vilket problem du än har att komma med.

Det här är en verklig plats, en osynlig plats som finns mitt ibland oss. Det här är Guds rike som vi kan få smaka av redan här och nu. Alla är välkomna! Du behöver inte ens resa långt för att komma hit! Guds rike kommer till dig när du vill ta emot det!

Om du vill följa med mig till Guds rike så får vi gå till kungen – Jesus, som längtar efter att få lära känna dig! Du får gärna be tillsammans med mig! Gud! Jag är så trött på hur den här världen ser ut. Jag längtar efter att få komma till dig, att få bli en del av ditt rike. Jesus, jag tackar för att du dog för mig, för att du tog bort min synd, så att jag kan bli ren. Jag tar emot dig som min Herre, som ny kung i mitt liv. Herre, kom in i mitt liv! I Jesu namn! Amen.

Med kärlek!
helle

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

söndag 6 maj 2012

Är olyckor Guds straff?


Är det så att de olyckor och det lidande som vi råkar ut för beror på att Gud bestraffar oss människor? Är de som drabbas av olyckor mer syndiga än andra? Detta är frågor som ibland kommer upp och jag tänkte ge lite tankar om det.

Att Gud inte ligger bakom alla skeenden i naturen pekar händelsen på då Jesus stillar stormen. När båten håller på att gå under anklagar lärjungarna Jesus för att inte bry sig om dem. De säger:

 (Mark 4:38) ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?” Han vaknade och hutade åt vinden och sade till sjön: ”Tig! Håll tyst!” Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Och han sade till dem: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?”

Jesus säger till stormen: ”Tig! Håll tyst!” och stormen lägger sig. Jesus säger inte till sig själv att tiga utan hans ord påverkar skeendet så att stormen lägger sig. Gud ligger alltså inte bakom stormen, men han har makt att påverka det fysiska. Varför låter då Gud detta ske. Varför låter han olyckor drabba oss? Är inte Gud allsmäktig?

Jo, Gud är allsmäktig. Han äger all makt, men han har också givit oss makt att förvalta. Han har givit oss makten att göra egna val och han har givit oss en jord att förvalta. Gud vill beskydda oss och låta oss slippa allt det onda och problemet är just att vi väljer bort en Gud som vill beskydda oss från det onda. Gud vill omsluta oss med sin hand, men vår bortvändhet från Gud har lett till att vi har fått som vi ville. Hans beskyddande hand har lyfts ifrån oss, allt efter vår egen vilja. Det är detta som lett till att det onda, olyckor och förödelse fått utrymme att drabba oss. Vi lever i en fallen värld full av naturkatastrofer, sjukdomar och lidande. Vi lever i en värld där vi människor vill klara oss utan Gud och det är det vi ser konsekvensen av. Det onda, olyckor och sjukdomar slår blint och orättvist. Ingen går fri.

Vi är beroende av Guds hjälp här i världen precis som ett barn är beroende av sina föräldrar. Vi behöver Guds hjälp och beskyddande hand för att vara trygga. Gud vill att vi ska söka honom när det stormar i livet för han har makt att förändra. Han har makt att stilla stormen.

 (Pred 8:8) Ingen har makt över vinden, ingen kan hejda vinden. Ingen råder över dagen för sin död, ingen slipper undan i striden. Ondskan räddar aldrig sin man. Allt detta såg jag när jag betraktade vad som sker under solen, i en tid då människa har makt över människa, till hennes olycka.

Vår makt att påverka har lett till vår olycka. Vi missbrukar den makt vi har fått och väljer att gå vår egen väg istället för den väg som Gud har skapat oss till att gå, nämligen kärlekens väg. När vi är egoistiska så ger vi makt till det onda och när vi väljer kärleken så får det goda (Gud) makt att verka. På samma sätt är det med den fysiska jord som vi förvaltar. Gud gav oss makt att förvalta och det han vill är att vi ska ge honom makt att hjälpa oss. Vi behöver Gud. Guds plan är inte att döma oss, utan hans plan är att vi ska slippa det ondas konsekvens och det var den totala konsekvensen av det onda som Jesus tog på sig. Guds plan är att rädda oss från det onda och föra oss till ett himmelrike. Ett himmelrike där kärlek, frid och glädje råder. Ett himmelrike där Gud råder. Ett Guds rike.

 Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,  
Image: prozac1 / FreeDigitalPhotos.net