torsdag 30 december 2010

Jag älskar dig!

Du kanske känner dig ensam och övergiven. Att livet känns tungt och hårt. Men det finns ett hopp i mörkret, hur mörkt det än ser ut. Det finns en Gud som älskar dig mer än du kan förstå. Det spelar ingen roll vad du gjort eller vad andra gjort mot dig. Du är älskad ändå! Hur smutsig, skrynklig eller sliten en 1000 lapp än är, så är den fortfarande värd 1000 kronor. Ditt värde ligger inte i vad andra tycker om dig eller vad du tycker om dig själv. Du är otroligt värdefull i Guds ögon och det kan ingenting ändra på.

Lita på att Gud inte är ute efter att sätta dit dig, utan han vill visa dig hur värdefull du är och hur mycket han älskar dig. Många känner inte Gud och har en fel bild av vem han är, men den bild av Gud som Jesus ger är en älskande Gud. En Gud som bara vill dig väl. En Gud som säger till dig "Jag älskar dig!".(Joh 3:16) Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

tisdag 14 december 2010

Varför tar inte Gud bort ondskan om han nu är Gud?


Varför förintar Gud inte bara ondskan istället för att låta Jesus dö på ett kors? Skulle det inte bara vara lättare att knäppa med fingrarna och ta bort all ondska i världen? Det som är underbart är att Gud har en lösning...

Gud skapade en fri människa, med egna tankar, meningar och vilja. Att det onda fått makt här på jorden är vi alla delaktiga i. Vi har alla fallit och tjänat oss själva istället för kärleken. Vi har alla följt vår egen väg istället för kärlekens väg.

Gud gör aldrig intrång på vår fria vilja, för genom tvång kan vi inte välja kärlek. Kärlek kan bara väljas av egen vilja. För att jag vill ge av mig själv till andra. Gud vill att vi ska förstå att vi behöver honom och inte egoism. Han vill oss alla så otroligt väl, men vi litar inte på honom. Han sträcker ut sina armar, men hur ofta vänder vi inte honom ryggen?

Vi bär alla på en skuld. Frågan är, var gör vi med den? En ser bort från den. En annan försöker rentvå sig själv. En tredje späker sig. En fjärde tycker att det var rätt åt den drabbade. En femte döljer den. En sjätte skyller ifrån sig. En sjunde drabbas av självförakt. En åttonde lider av ångest. En nionde vill ta sitt liv…

Det som bryter det ondas framfart är förlåtelsen. Det är genom förlåtelsen som relationer kan helas igen. Förlåtelsen bryter ner år av strider och bitterhet och upprättar brustna relationer.

Jesus är nåd! Jesus är vägen till Gud. Förlåtelse är vägen till Gud! Ingen kommer till Fadern utom genom förlåtelsen.

(Joh 14:6) Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom."

Varför var det då nödvändigt för Jesus att dö? Jo, därför att Gud är rättvis och kärleksfull. Rättvisan skipades när Jesus tog konsekvensen av vår synd och kärleken till oss visas genom att Jesus tog konsekvensen av vår synd. Synden är det som står i vägen för en relation med Gud. Genom det Jesus gjorde kan vi få en upprättad relation med Gud! Vi kan komma med vår skuld till Jesus och få förlåtelse. Han befriar oss från alla de bördor som skulden innebär. Det är genom denna nåd som vi lär känna den enorma kärlek som Gud har till oss. Det är genom Jesus som vi lär känna Fadern.

Jesus besegrar det onda genom förlåtelsen. Det som bryter det ondas framfart är Jesus. Det är genom Jesus som relationen kan helas igen. Jesus bryter ner år av strider och bitterhet och upprättar brustna relationer. Det är genom förlåtelsen som Gud tar bort ondskan.

(Matt 6:12) Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Tack Jesus för att kom ned till oss som ett barn och tog min skuld på dig!

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

fredag 26 november 2010

Visa dig Gud!


Om nu Gud finns, kan han inte visa sig fysiskt då, så att man kan tro på honom? Det är en vanlig fråga, som jag också själv har ställt. För hur lätt skulle det inte vara för Gud att visa sig med all sin makt och säga ”Jag är Gud”? En del av svaret ligger i vem Gud är.

Ord eller bokstäver i sig har ingen mening. Bokstäverna på skärmen skulle man kunna analysera genom att titta på pixlarna och de fysikaliska skeendena som ligger bakom bokstäverna, men någon mening eller något uppsåt skulle man inte hitta. Mening eller information är ingen fysikalisk storhet utan är icke-fysisk till sin natur. Det går inte att se information i det fysiska utan de fysiska bokstäverna som du nu läser måste du tolka för att kunna uppfatta den osynliga information som jag vill förmedla. Bokstäverna eller pixlarna på skärmen är alltså bara bärare av den mening som jag vill ge. Det skulle vara fel att säga att bokstäverna på skärmen är min mening, eftersom mitt uppsåt inte går att finna i det fysiska. Däremot förmedlar bokstäverna min mening. Här är en viktig skillnad. Eftersom meningen eller informationen är osynlig i sig så behövs det fysiska för att förmedla den. Ett osynligt ord (meningen) behöver alltså en kropp för att uttryckas och göras synlig.

Vad har nu detta med frågan att göra? Jo, min poäng är att visa att människans inre jag, våra tankar, vår mening och den vi är, kan inte ses i det fysiska. Vi kan bara se fysikaliska skeenden som inte säger någonting om någon mening eller vem jag är och på samma sätt är det med Gud. Vi finner inte vem Gud är i det fysiska. Men…

(Joh 1:1) I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.

(Joh 1:14) Och Ordet blev människa och bodde bland oss

Vem är då Gud? Jo, Gud är ande och osynlig för oss (Joh 4:23). Han är kärlek och godheten själv. Han är meningens ursprung. Han är Ordet med stort O. Guds osynliga ord (mening eller uppsåt), kärlek och godhet gjordes synlig för oss genom att han tog en människas gestalt. Vi kan se Gud genom det Jesus gjorde. På samma sätt uttrycker jag min mening med min kropp.

(Joh 1:18) Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Gud visar sig genom Jesus kärlekshandlingar och genom hans offrande död. Han visar sig genom bibeln och de kärleksfulla ord som är riktade till dig. Gud är kärlek och älskar dig! Tror du det?

Ord tolkas alltid. Precis som min mening eller mitt uppsåt tolkas av dig. Om du inte skulle tro på mig när jag berättade för dig om mig, så skulle du aldrig se den jag är. Så är det också med Gud.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

onsdag 17 november 2010

Finns det en mening?


Att vi människor kan ha en mening med vårt handlande tror jag att de allra flesta skulle hålla med om. Men finns det en större mening utanför oss själva? Jag tänkte peka på det som faktiskt talar för att det finns en högre mening.

Vad är då mening? Vi människor kan exempelvis ha en mening med att vi skapar bilar. Bilen har en funktion eller ett syfte, som är produkten av människans mening eller syfte. Med andra ord så är bilen en produkt eller skapelse, skapad utifrån en mening. Så här långt tror jag de flesta skulle hålla med.

Men hur är det med jorden? Har jorden, den planet vi bor på, en mening? Här går meningarna isär. Jag tror att jorden skapats för ett syfte, nämligen för att vi ska kunna leva här. Andra menar att jorden är en effekt av slump och tillfälligheter. Jorden fyller trots allt en funktion för oss. Den ger förutsättningar för att vi ska kunna leva, så på så sätt skulle man kunna säga att jorden har en mening för oss. Men frågan är om jorden är en produkt av någon med en mening, som bilen är, eller om det inte finns någon mening alls med jordens existens. Bilen anses ha det, men jorden menar många inte har det.

Men hur är det egentligen med bilen? Har den en mening egentligen? Svaret på frågan är faktiskt inte så självklar som man skulle kunna tro och jag tänkte förklara varför. Om det bara är det fysiska som existerar och allt detta endast styrs av naturlagar så styrs allt det fysiska av naturlagar som i sig själv inte har någon mening. Alla fysiska skeenden har då i grunden ingen mening alls. De bara sker för att naturlagarna styr skeendena. Detta är det argument som används mot meningen med jorden.

Men om det är så här, så innebär det att det som sker i våra hjärnor också styrs av dessa skeenden utan mening, eftersom det i grunden inte finns någon mening i hjärnaktiviteten. Om då vårt medvetande eller våra upplevelser endast är en effekt att de fysiska skeendena i hjärnan, så blir vår upplevelse av att vi har en mening med det vi gör, bara en illusion. Vi bara tror att det existerar en mening med det vi gör, men i själva verket är det naturliga processer som styr oss helt. Bilen blir då bara en konsekvens av fysisk orsak och verkan, styrd av naturlagar, utan någon mening alls. Alltså finns det ingen mening med bilen.

Hur kan naturlagar skapa upplevelse av mening? Eller snarare, hur kan något utan mening skapa mening? Bara det att vi upplever att det existerar meningslöshet eller att något inte har någon mening, pekar faktiskt på att det existerar en mening som till sin natur inte är fysisk. På samma sätt bevisar existensen av lögn, att det existerar sanning. C.S. Lewis beskrev det så här:
”Om tillvaron i sin helhet inte hade någon mening skulle vi aldrig komma på tanken att den var meningslös. Likaså: om det inte funnes något ljus i världsalltet och alltså inga varelser med ögon skulle vi aldrig ha vetat om mörkret . ”Mörker” skulle vara ett meningslöst ord.”
Jag tror att vår förmåga att uppleva mening och vår förmåga att ha en mening, kommer från någon med en mening. Jag tror att mening kommer ur mening. Gud är meningens källa. Det finns en mening med vår existens. Du är inte en produkt av tillfälligheter och slump, utan du skapades med ett syfte. Du är otroligt värdefull i din skapares ögon. Han skapade dig så att du kan ha en egen mening och själv skapa med din mening. Du är värdefull, meningsfull och högt älskad. I alla fall om du frågar din skapare.

(Ps 139:13) Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

söndag 7 november 2010

Endast i Jesus!

Det är i relationen med Jesus som han berör mig. När han visar sin enorma kärlek, berörs jag till tårar. Hans kärlek blir en frid och glädje i mig. Han stillar min rädsla och mina strävanden att prestera och vara duktig. Han ger mig trygghet och han ger det jag behöver, när jag behöver det. Hans sanningar ger ett hopp för det goda och en tröst när livet ser mörkt ut. Jesus är en källa och en kraft i mig, som inget annat kan ge.

Adam Young eller Owl City spelade in en version av In Christ Alone som han publicerade på sin blogg. Han skriver där:

I’m twenty four years old, yet something about this song makes me bawl like a baby. The way the melodies and lyrics swirl together is so poignant and beautiful. If I were to count on one hand, the number of songs that have ever deeply moved me, this one would take the cake. Last night I probably spent more time actually crying at the piano than I did recording it. Such are the secret confessions of a shy boy from Minnesota.

En bra låt och en härlig version som fångar vad det innebär att stå i Jesus kärlek.In Christ alone, my hope is found
He is my light, my strength, my song
This cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled, when strivings cease
My comforter, my all-in-all
Here in the love of Christ I stand

There in the ground His body lay
Light of the world by darkness slain
Then bursting forth in glorious day
Up from the grave He rose again!
And as He stands in victory
Sin’s curse has lost its grip on me
For I am His and He is mine
Bought with the precious blood of Christ

No guilt in life, no fear in death
This is the power of Christ in me
From life’s first cry to final breath
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man
Can ever pluck me from His hand
Till He returns or calls me home
Here in the power of Christ I’ll stand
Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

måndag 1 november 2010

Hur är ett liv med Gud?


Vad är det för mening att vara kristen? Vem vill ha en massa regler att följa? Är inte livets alla regler, måsten och krav nog? Att kristendomen inte alltid ser så tilltalande ut kan jag faktiskt förstå, för jag har själv tyckt så. Men något hände…

Jag har sedan jag var liten trott att Gud finns, men en gång sa min mamma till mig: ”Lägg ditt liv i Guds händer”. Min första tanke var: ”Jag vill inte det. Gud kommer bara att vilja att jag ska bli präst och jag kan inte tänka mig något tråkigare”. Jag såg då livet som kristen som ett tråkigt liv. Nu förstår jag hur fel jag hade.

Det är så lätt att tro att Gud bara ser till våra fel och misstag. Att han ständigt suckar över våra svagheter och att hans röst är vårt dåliga samvete. Men Gud är en kärleksfull Gud, som inte vill något hellre än att vi ska vara och umgås med honom. Det är så lätt att tro att jag måste sluta med det ena eller det andra innan jag kan vara kristen, men Gud ser det inte så. Han säger till dig: ”Kom till mig! Kom som du är! Jag struntar i vad du har gjort eller vem du har blivit. Kom bara!”

Det finns inget vi kan göra för att Gud ska se på oss annorlunda. Gud är en Gud full av nåd och kärlek. Där du ser misslyckande och felsteg, ser Gud nåd. Han är inte ute efter att sätta dit dig eller tvinga dig till sig, utan han vill att du ska vilja vara med honom, som är alltigenom god och som är kärlek.

Det kan lätt bli så att jag dras till det som inte är bra för mig. Att det lockar in mig på en väg som leder fel. Det kan ibland vara som att försöka undvika att äta en smarrig bakelse. Bakelsen ser otroligt god ut, men eftersom jag vet att den inte är bra för mig så undviker jag den. Jag kämpar emot min egen vilja. Jag vill ju äta den, men vet att jag inte borde. Det är just så som många ser på kristendomen eller på det kristna livet. Att det handlar om att gå emot sin vilja och kämpa emot det som är gott i livet. Det var precis så jag såg på det kristna livet när min mamma frågade mig om jag inte ville lägga mitt liv i Guds händer.

Men, Gud vill inte att vi ska gå emot vår vilja. Han skapade oss fria. Han vill inte binda oss i en massa måsten och krav, utan han vill befria oss från dem. Hur går det då ihop? Vill Gud att vi ska göra det som inte är bra för oss? Nej, absolut inte. Han älskar oss och vill inte att vi ska råka illa ut. Det han gör är att han säger: ”Kom till mig! Jag ska ge dig vila och frid. Kom till mig.”

(Matt 11:28) Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

Gud vill att vi ska vilja vara med honom. Han vill inte tvinga sig på någon. Kärlek kan inte tvingas på någon. Kärlek måste tas emot och vara fritt vald. När jag umgås med Gud, så förändras jag. Det som tidigare såg ut som en bakelse ser nu ut som en hög med skit. Jag vill inte ha det längre. Det finns ingen lockelse i ”bakelsen” längre, för Gud har öppnat mina ögon och genomskådat ”bakelsen”, genom att hans ande förvandlar mitt hjärta. Gud förändrar oss inifrån och ut. Det handlar inte om att jag ska förändra mig, utan att låta Guds ande förändra mig. Att ta emot Gud förändrar liv och det är inte ett liv med religiös späkelse, utan ett liv i relation med en levande och kärleksfull Gud!

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

torsdag 21 oktober 2010

Vilken kärlek!

Livet är kort. Det är så lätt att jaga efter lycka men att missa det som är värdefullt i livet. Livet slukar oss med alla måsten, krav, och jakten efter det perfekta livet. Först när jag förlorar det jag har, inser jag värdet av det. Livet vänder så fort. Kanske har du förlorat en vän, eller fastnat i ett missbruk. Kanske ser ditt liv hopplöst ut eller känner du dig övergiven och ensam. Men i allt kaos och all hopplöshet, så finns det ett hopp. Det finns en Gud.

Gud hatar det onda som sker och drabbas oss. Han vill inget hellre än att vi skall sträcka oss till honom så att han kan hjälpa oss. Han ser med sorg på det lidande som drabbar dig, oavsett vad det är som har orsakat det. Han vill bara hjälpa dig. Han vill ge dig frid i kaoset. Han vill ge dig hopp i hopplösheten och kärlek när du känner dig övergiven och föraktad. Han vill lösa dig från ditt missbruk eller din ekonomiska kris. Han vill befria dig från all din skuld och det som tynger dig. Han vill hela det som är brutet och upprätta det som är nedrivet. Han vill ge till dig det som är viktigt i livet. Kärlek, ömhet, frid, glädje, hopp, förlåtelse och gemenskap. Han vill ge av sig till dig för att han älskar dig.Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

My chains are gone, I've been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love, amazing grace
Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

måndag 11 oktober 2010

Räcker Guds kärlek?


Älskar Gud verkligen alla? Finns det ingen gräns för hans kärlek? Kanske är det så att du är tyngd av skuld för något du gjort? Kanske är du föraktad för dina misstag? Men det finns ett hopp. Det finns en Gud som älskar dig!

Det är många som tror att himmelriket är en belöning för lång och trogen tjänst här på jorden. Att tron på Guds existens eller att leva fromt är biljetten till himmelriket, men så är det inte. Himmelriket är inget ingen belöning, utan en gåva från Gud. En gåva som Gud gjort möjlig när han tog på sig din skuld. Han gjorde inte det för att du förtjänar det eller för att du har en god moral. Han gjorde det för att han älskar dig så otroligt mycket, trots alla dina snedsteg i livet. Det finns inget som du gör som kan få honom att älska dig mindre. Hans kärlek tar aldrig slut.

(Rom 5:6) Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig - kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Han offrade sig trots vår bortvändhet från honom och alla svek vi gjort. Guds kärlek är större än all den smuts vi samlat på oss. Han sträcker ut sina armar till dig och vill inget hellre än att du sträcker dig mot honom. Han vill ge av sig till dig. Han vill ge dig av sin kärlek. Kärleken är ingen belöning för att du varit moralisk eller gjort goda handlingar. Den är ingen belöning för att vågskålen tippar mot det goda. Det är ingen belöning för att du tror på honom eller för att du gör det han vill att du skall göra. Det finns ingenting du kan göra för att han skall älska dig mer. Du är älskad! Älskad av din skapare. Han som gav dig livet. Inte heller det är en belöning, för vem har förtjänat det?

Gud är en Gud som ger av sig och av det han har. Han är liv och ger liv. Han är kärlek och ger kärlek. Han är god och vill dela med sig av allt sitt goda. Han äger ett rike som han vill dela med sig av. Han är förlåtande och vill ge sin förlåtelse. Inget av detta har vi förtjänat. Allt vi kan göra är att i ödmjukhet ta emot det Gud har att ge och säga tack.

(Ef 2:4) Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta - och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Tack Gud för alla dina gåvor!

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

lördag 25 september 2010

Är det logiskt att tro på en skapare?


Varför existerar jag? Varför existerar universum och liv? Det är frågor som säkert alla har ställt sig någon gång, men finns det anledning att tro att det finns en skapare av allting?

Journalisten Lee Strobel började sin resa, att söka efter sanningen, som ateist. Nu är han kristen. En vanlig uppfattning är att man måste lägga sitt sunda förnuft på hyllan eller sluta tänka kritiskt om man vill vara kristen, men så är det verkligen inte. Sanningen finner man inte utan ödmjukhet, sunt förnuft och kritiskt tänkande.

(Joh 14:6) Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet.

När jag var yngre kunde jag ibland vara rädd för att titta på vetenskapliga program. Jag var rädd att vetenskapen skulle omkullkasta min världsbild. Men om världsbilden är falsk, varför skulle jag då vilja tro på den? Vem vill tro på en lögn? Nu följer jag intresserat vetenskapliga upptäckter och jag är inte längre rädd. Jag har fått uppleva att bibeln håller på många plan och så också inom vetenskapen. Aldrig tidigare har vetenskapen pekat så mycket mot en skapare som den gör idag.

Är det då inte lätt att plocka fram Gud när man finner saker i vetenskapen som man nu inte kan förklara? Att täppa till kunskapsluckan med Gud? Kanske är det så att svaret är Gud. Kanske finns det en mening med att vi existerar. Om det finns en mening med vår existens så kan inte vetenskapen finna den, eftersom den till sin natur inte söker efter en mening. Jag skriver mer om detta i inlägget Har livet en mening?.

I filmen The Case for a Creator tar Lee Strobel tar upp de vetenskapliga upptäckter som pekar mot en skapare. Filmen behandlar livets och universums födelse. Handlar dessa händelser bara om tur eller finns det en mening och tanke bakom? Filmen belyser också den otroligt komplicerade cellen och DNA-molekylen med sin information. Se den 60 min långa filmen här.
Om du inte vill se hela filmen i sin helhet, så kan du välja att titta på enskilda delar här:

Del 1: Introduktion – Lee Strobels syn på vetenskapen som ateist
Del 2: Introduktion – Stanley Millers experiment och Lee Strobels sökande efter sanningen
Del 3: Livets födelse
Del 4: Darwin och den kambriska explosionen
Del 5: Universums födelse
Del 6: Universums finjustering för liv och multiverse hypotesen
Del 7: Jorden - en privilegierad planet
Del 8: Cellen - Den biologiska maskinen och oreducerbar komplexitet
Del 9: DNA, genetisk information och informationens födelse
Del 10: Är det logiskt att tro på en skapare?


(Ps 19:2) Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.

Det finns en tanke med att du finns!

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

måndag 20 september 2010

Att lära känna Gud


Vem är Gud? Hur är han? Finns han? Vilken Gud är sann? Frågorna om Gud och hans person är många. Men, hur lär man känna Gud?

Många människor kan känna till dig. De kan veta ditt namn, hur du ser ut, vad du arbetar med eller vem du brukar umgås med och så vidare. Men känner de dig? Vet de vad du funderar på, vad som gör dig ledsen eller vad du gillar att äta till frukost? Det är en sak att känna till dig som person på en intellektuell nivå, men det är en helt annan sak att känna dig personligen. Många kanske tror sig veta vem du är, men de kanske har en helt felaktig bild av dig och vem du är. Att vara känd är inte det samma som att ha nära vänner. Freddie Mercury sa så här i en intervju, strax innan han dog.

”Man kan äga allt som går att få i den här världen och ändå vara den ensammaste människan på jorden. Detta är den mest smärtsamma typen av ensamhet. Min framgång har gjort mig till idol i den här världen och gett mig miljontals pund i pengar, men samtidigt har den hindrat mig från att uppleva det enda som vi alla egentligen behöver: en kärleksfull och stabil relation.”

Jag tror Freddie har helt rätt här. Vi behöver alla en kärleksfull och stabil relation. Det spelar ingen roll hur många som känner till mig eller hur mycket pengar jag äger, för det som är viktigast i livet går inte att köpa. Ingen kan köpa en kärleksfull relation.

Att lära känna en person och bli vän för livet, handlar om att umgås och spendera tid med personen. Att lyssna och lära sig att förstå hur han eller hon tänker. Innan jag gifte mig med Helle så hade vi en lång period när vi lärde känna varandra. Vi umgicks mycket och visst kunde relationen gnissla, men det är en del i att lära känna varandra. Det kan ta tid innan man förstår sig på varandra.

Gud längtar efter en relation med dig, för han älskar dig. När du försöker få reda på mer om Gud, så finns det en risk att du fastnar på den intellektuella nivån. Gud blir någon man pratar om i stället för någon man pratar med. Men, Gud vill inte bara att du skall veta vem han är eller om han existerar. Han vill inte bara att du skall veta att du är älskad, utan han vill att du skall känna dig älskad och att du skall uppleva hans kärlek till dig. Han vill inte bara att du skall känna till förlåtelsen, utan han vill att du skall känna dig förlåten. Gud vill beröra dig och ha en nära relation med dig, för att han älskar dig så otroligt mycket. Han vill ge av sig till dig, men han vill också att du skall ge av dig till honom. Han vill att du talar med honom om det du tänker på och allt det som tynger dig. Han längtar efter att du skall släppa in honom i ditt liv och att du skall lära känna honom på insidan. Han vill ha en relation med dig där han kan visa vem han verkligen är.

Läs detta viktiga brev till dig från Gud och lär känna honom.

(Ps 34:9) Se och smaka Herrens godhet

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

onsdag 8 september 2010

Helar Gud idag?

Var det bara när Jesus levde på jorden eller under gamla testamentets tid som Gud gjorde under? Kan det ske idag? Varför hör man i så fall aldrig talas om mirakler?

Gud är densamma i dag som när Jesus vandrade på jorden. Han sover aldrig utan är en hjälpande och helande Gud. Grekiskans ord för ”jag räddar” betyder nämligen också ”jag helar”. Gud bryr sig inte bara om vår andliga människa, utan han bryr sig om hela människan. Gud kan hela idag och han gör det också.

(Jes 46:4) Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er.

Delia Knox blev förlamad i sina ben efter en bilolycka juldagen 1987. Hon är pastor tillsammans med sin man Levy Knox i en församling i Mobile Alabama och är en populär sångare. Under en förbön börjar hon känna sina ben igen och hon reser sig från sin rullstol och börjar gå!

Här kan du se det underbara klippet när hon ställer sig upp för första gången på 22 år! Vilken glädje! Äran till Gud!(Mark 16:15) Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen… Dessa tecken skall följa dem som tror… de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska."

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

söndag 29 augusti 2010

Är det kärleksfullt med rättvisa?


Rättvisan kan ibland drabba oss hårt. Den sätter människor i fängelser och skuldsätter människor. Den skapar lidande hos de som drabbas av den, men betyder det att rättvisan är ond?

Vad rättvisa är har förmodligen alla någon sorts aning om. Redan som barn får vi lära oss att godis, läsk och annat värdefullt skall delas rättvist. Varför har vi då rättvisan? Jo, rättvisan existerar på grund av vår egoism eller vår kärlekslöshet. I en värld eller i ett land där kärlekslöshet råder, måste vi därför ha lagar. Rättvisan värnar om dem som drabbas av kärlekslöshet och den visar på rätt och fel eller på gott och ont.

För att ta ett konkret exempel, så tänk dig att du är en förälder till en dotter och en son, som du älskar mycket. De betyder oerhört mycket i ditt liv och du vill inte att något ont skall drabba dem. Det är lördag och du har köpt en stor påse godis och läsk åt barnen. Båda barnen blir mycket glada över vad du kommer med. Du säger åt din son, eftersom han är äldre, att dela upp godiset mellan dem. Du märker då att din son myglar till sig extra mycket godis genom att stoppa en hel hand full i fickan. Din dotter märker inte detta och får en betydligt mindre hög med godis än vad hon skulle ha fått. Du blir arg på din son och säger: ”Tycker du att det är rätt att ta godis från din syster? Ta ut godiset ur fickan och dela upp det emellan er”.

I en sådan här situation måste alltså rättvisan råda. Du blir arg för att du märker att din son utnyttjar uppdraget att dela upp godiset. Han använder sin makt över godiset till att få så mycket godis som möjligt, utan att det skulle upptäckas. Detta gör han på sin systers bekostnad. Ilskan har sin grund i din kärlek till dottern. När sonen drabbas av din ilska leder det till ett lidande för honom. Han kanske känner sig frånstött, men det beror ju i grunden på hans egen kärlekslöshet. Domen, som i detta fall är tillsägelsen och hur han skall göra med godiset, är en konsekvens av rättvisan. Rättvisan finns alltså till för att ingen skall utnyttja eller roffa åt sig på någon annans bekostnad eller med andra ord så har den sin grund i kärlek.

Gud handlar på samma sätt mot oss. Han kom med rättvisan och lagen genom Moses, för att skydda andra mot mina onda handlingar och för att skydda mig mot andras onda gärningar. Han älskar ju oss alla och vill inte att någon skall bli trampad på. Guds domar kan verka kärlekslösa, men de är en konsekvens av människans kärlekslöshet, precis som den arga tillsägelsen mot sonen som tog godiset. På samma sätt är det med en brottsling som drabbas av domen. Han känner inte kärleken som rättvisan har sin grund i, eftersom rättvisan slår mot honom.

I stora drag kan man säga att gamla testamentet tar upp om rättvisan genom lagen och nya testamentet tar upp om kärleken i form av förlåtelse. Det är på grund av detta som Gud i gamla testamentet kan uppfattas som kärlekslös. Men återigen, det är ju för att Gud älskar oss som rättvisan och lagen kom. Likt en förälder som uppfostrar sina barn att göra det goda, uppfostrar Gud oss med lagen och rättvisan. Det glada budskapet i nya testamentet är att Jesus tog domen eller straffet för våra brott! Gud är alltså inte ute efter att döma någon, utan efter att rädda oss alla!

(Joh 5:45) Tro inte att jag skall anklaga er hos Fadern; den som anklagar er är Mose [lagen], han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt?”

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

fredag 20 augusti 2010

Existerar en andlig dimension?

Är medvetandet en konsekvens av de processer som sker i hjärnan, eller kan medvetandet leva vidare utan en hjärna? Finns det ett liv efter detta? Frågorna kring döden är många, men finns det tecken på ett liv efter detta?

Många har upplevt nära-döden-upplevelser och de talar för att det finns något bortom döden. En andlig verklighet eller en andlig dimension. Att det finns något mer än det vi kan uppfatta här på jorden. Som exempel så finns det flera fall där människor, som varit blinda sedan födseln, plötsligt under en nära döden upplevelse kan se och uppleva vad som händer dem. Deras beskrivningar har sedan visat sig stämma med vad som faktiskt hände. Hur är det möjligt?

Ett fall av nära döden upplevelse är särskilt intressant. Sångaren Pam Reynolds råkade ut för ett artärbråck långt in i hjärnan. För att kunna operera henne var man tvungen att sänka kroppstemperaturen till mellan 10 och 15 grader. Hjärtat stannades, hjärnan tömdes på blod och Pam var kliniskt död i en timma. Under operationen fanns ingen mätbar neurologisk aktivitet i hjärnan överhuvudtaget.

Pams upplevelser under denna period är anmärkningsvärda. Hon upplever Gud och känner en överväldigande kärlek. Här kan du se ett utdrag från BBC:s dokumentär ”The Day I Died” som handlar om just Pam Reynolds och hennes upplevelser.Här kan du se hela dokumentären:
Del 1, Del 2, Del 3, Del 4, Del 5, Del 6

Gud älskar oss och vill omfamna oss alla! Han lever och är verklig. Han är ingen fantasi, utan mer verklig, mäktig och härlig än vad vi någonsin kan föreställa oss.

(Upp 1:17) När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag 10 augusti 2010

Hjälp mig Gud!

En vän till mig visade idag en tidning från AA (anonyma alkoholister). I just detta nummer var det skrivet något som ungefär löd så här:
"Vet du hur du hittar närmaste vägen till AA?
- Nej
- Du tar vägen rakt mot helvetet och gör sedan en U-sväng."

Jag fann den här dansvideon när jag snurrade runt bland bloggar och blev rörd till tårar. Livet fylls lätt av bekymmer och kantas av sorger och besvikelser. Mitt i eländet ropar Jesus: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila." (Matt 11:28) Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger." (Joh 7:37) Jesus vill att vi mitt i livets alla bekymmer ska göra en U-sväng, vända om. Han vill ge oss vila och bära våra bekymmer! Han vill hjälpa dig för han har länge längtat efter dig.Den där U-svängen är inte svår att göra. Det handlar om att säga: Hjälp mig Gud! U-svängen handlar om att ta emot den gåva som Jesus gav dig när han dog på korset. Där valde han att ta bort din skuld, din synd, din skam, din brutenhet och dina misslyckanden. Han tog din död för att du skulle få det han förtjänar - evigt liv! Det är ett lätt byte som räcker rätt upp i himlen!!!

Med kärlek!
helle

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

fredag 30 juli 2010

Är det bara att säga förlåt?


Är det bara att säga förlåt, så är allt bra igen. Kommer inte de som gjort grova brott för lindrigt undan genom att bara säga förlåt? Dessa frågor är viktiga och berör kristendomens kärna så därför vill jag min syn på detta med förlåtelse.

Till att börja med så är det viktigt att komma ihåg att Gud förlåter allt. Det finns inte någon synd som vi gör som Gud inte kan förlåta. Paulus (som då hette Saul) är ett exempel på detta från bibeln. Han förföljde de kristna aktivt (Apg 8:3) och tyckte det var bra att Stefanos dödades för sin tro (Apg 8:1). Trots allt detta så fick han nåd av Gud och skriver:

(Ef 1:7) I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss.

Så ingen synd, inget brott och inget mord är för stort för Gud att förlåta. Är det då bara att säga förlåt, så är allt bra igen? Här är det viktigt att reda ut vad som läggs i orden “säga förlåt”. Om det menas att Gud endast vill att vi skall säga ordet förlåt, så är svaret på frågan nej. Det spelar ingen roll om jag säger förlåt, utan att mena det jag säger. Tänk dig att du vill att någon skall säga förlåt till dig och du får ett argt “förlåt då” tillbaka. Personen ångrar sig då inte. Han eller hon kanske rent av tyckte att det var rätt åt dig, men säger förlåt bara för att vinna på det eller slippa undan den trassliga situationen. Det är inte ordet förlåt som i sig är poängen, utan inställningen till det jag gjort.

Gud ser mitt inre och mina tankar, så det är omöjligt att lura eller manipulera Gud. Om jag tror att det går att lura Gud, så lurar jag bara mig själv. Gud ser vad som ligger bakom ordet förlåt. Han ser om det är en konsekvens av min ånger och förtvivlan över det jag gjort, eller om det är ett sätt att vinna på det eller ett slippa undan. Gud vill inte bara ha munnens förlåt, utan han vill ha hjärtats förlåt. Om jag säger förlåt utan att hjärtat är med, så är orden inget värt för Gud. Gud ser inte till det yttre, utan till det inre och det är detta som Jesus vill visa med denna liknelse.

(Luk 18:10) "Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre.

Fötlåtet måste alltså föregås av en ånger. Att vända om från att ha tyckt att det jag gjorde var rätt, till att erkänna och inse att det var fel. Det handlar om att lägga ner sin stolthet och i ödmjukhet inse att jag var inne på fel väg. Det handlar om en omvändelse. Att släppa taget om sin stolthet och säga förlåt är aldrig lätt, men det är en befrielse att göra det.

(Matt 4:17) Från den tiden började Jesus förkunna: "Omvänd er. Himmelriket är nära."

Synda gör vi alla (Läs gärna mer om vad synd är här) och det kan vara svårt att veta vad jag skall göra av min ånger. Kanske vill ingen höra mitt förlåt, men vi kan alltid vända oss till Gud. Gud kommer inte med dom, utan med förlåtelse. Han vill att vi skall vända oss till honom med vår ånger så att vi kan ha gemenskap med honom och räddas. För han vill döma det onda men rädda dig!

(1 Thess 5:9) Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus,

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

tisdag 20 juli 2010

Är det omoraliskt att Jesus dog för våra synder?


Är det inte omoraliskt att Jesus dog för människors synder? Tar inte Jesus i så fall bort vårt ansvar? Man kan få förlåtelse för allt, men borde det inte vara mer moraliskt att stå för det man gjort i stället för att lägga skulden eller synden på Jesus? Dessa tankar är inte ovanliga, men det ligger ett missförstånd i resonemanget som jag skulle vilja reda ut.

Vi människor är ansvariga för våra handlingar. Gud har skapat oss med en fri vilja och ett ansvar. Även som kristen har jag alltså ett ansvar för mina handlingar. Jesus tog aldrig bort vårt ansvar när han dog för oss och det är heller inte så att jag som kristen lägger över ansvaret på Jesus för min skuld. Jag kan alltså inte säga att det är Jesus eller Guds fel att jag för fel. Jesus sa heller aldrig att han var syndig eller hade syndat. Med andra ord så är jag ansvarig för skuldens uppkomst.

Det Jesus däremot gjorde var att ta på sig syndens konsekvens. Han betalade av all vår skuld och skipade på så sätt rättvisan. Syndens konsekvens är lidande och Jesus tog den totala konsekvensen som bortvändheten mot Gud (kärleken) innebär. Med andra ord så tog han på sig helvetesstraffet för alla människors räkning. Varför gjorde han då detta? Jo, han gjorde det i kärlek, för att du och jag skulle slippa. Ingen behöver lida helvetet, eftersom straffet (konsekvensen) redan är utagerat. Det Gud vill är att försonas med oss människor. Han är inte ute efter att straffa någon.

Kan jag då få förlåtelse för allt? Ja, så är det. Det finns ingen synd som är för stor för att förlåtas. Att be om förlåtelse handlar också om att ta ansvar för sina handlingar. Det är att ångra det jag gjort och säga förlåt. Hade jag inte känt något ansvar för synden, så hade förlåtet inte varit mer än bara ord, för vem skulle kunna känna ånger och ärligt säga förlåt för något jag inte känner ansvar för?

(2 Kor 5:19) Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.

Gud har tagit ansvar för synden eller skulden och förlåtelsen erbjuds till alla. Jag väljer själv och ansvarar för om jag vill ta emot förlåtelsen eller inte. Förlåtelsen är en oförtjänt gåva, given i kärlek och som bara kan tas emot i tro.

(Rom 3:23) Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
Bild:
FreeDigitalPhotos.net

söndag 11 juli 2010

Är Jesus enda vägen till Gud?


Är det inte arrogant och intolerant mot andra religioner och livsåskådningar att påstå att Jesus är enda vägen till Gud? Borde inte kristendomen vara mer ödmjuk? Detta är inte en ovanlig tanke och jag tänkte ge min syn på saken.

Jesus gjorde många stora anspråk när han levde på jorden och en av dem är när han säger ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). En sak som är viktig att komma ihåg i sammanhanget är att sanningen är snäv och exkluderande. Det finns exempelvis bara ett svar på 2 + 3. Alla andra svar är fel. Sanningen är alltså i sig exkluderande, orubblig och skiljer sanning från det som inte är sant. Om nu Jesus inte bara talar sanning utan också är sanning så är det också att förvänta att Jesus, om han nu är det han säger, är exkluderande och orubblig.

Har då alla andra fel? Nej, alla andra har inte fel i allt och ingen har rätt i allt. Vi kan alla se olika sanningar om tillvaron, men sanningen eller vad som är sant påverkas inte av vad vi tror om den. Oavsett om vi tror att jorden är platt eller inte, så påverkar vår tro inte sanningen om jordens form. Sanningen är alltså inte relativ. Den bara är. Vi kan tro olika om sanningen, men sanningen i sig står fast.

Om Jesus talade sanning, så är han enda vägen till Gud. Är det då inte arrogant att tro att alla andra har fel om detta? Nej, för om det är sant så är det inte mer arrogant än att säga att jorden är rund. Människans tro om vad som är sant påverkas av våra upplevelser i livet. Vi har alla haft olika erfarenheter i livet och utifrån detta bygger vi vår tro. Alla människor tror att just deras tro är sann, annars hade vi inte haft den tro som vi har. Hade jag trott att min tro inte är sann, så hade jag bytt tro, för vem vill tro på en lögn. Alla tror alltså att just deras tro är sann och detta är i sig inte arrogant. Ödmjukhet är en nyckel till att finna sanningen.

(Ef 2:8) Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Ingen kristen kan vara stolt eller upphöja sig själv på grund av sin tro. Tron och räddningen är en oförtjänt gåva given av Gud i kärlek som ingen kan ta åt sig äran för. Den kan endast tas emot i ödmjukhet. Visst kan vi kristna högmodigt föra fram tron, men Gud ger aldrig tron som en belöning, så stoltheten har vi inte täckning för.

Vägen till Gud är den försoning som Jesus gjorde möjlig. För att en brusten relation skall bli upprättad så måste försoning ske. Gud sträcker ut sin hand till oss i försoning genom det Jesus gjorde för oss alla. Gud vill ge oss sanning, evigt liv och vägen till livet. Om det är sant så är det sant för alla och den bästa gåvan vi kan ta emot.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net

lördag 3 juli 2010

Kan man vara god utan Gud?


Måste man tro på Gud för att vara god? Om inte så behövs väl inte någon Gud? Detta är frågor som inte sällan kommer och det är inte konstigt, men jag menar att det är omöjligt med någon godhet utan Gud och jag tänkte förklara hur jag menar.

Jag vill börja med att man inte behöver tro på Guds existens för att kunna vara kärleksfull. Att handla i kärlek är alltså inget som kristna har patent på eller äger ensamrätten till, utan oavsett gudstro så kan vi alla visa varandra kärlek. Jag känner många som inte tror på Guds existens men som visar stor kärlek. Men i sammanhanget så är det viktigt att komma ihåg vem Gud är. Att ta bort Gud ur bilden får nämligen konsekvenser.

(1 Joh 4:8) Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

Gud är kärlek. Han är inte bara kärleksfull, utan han är kärlekens och godhetens väsen. Om detta är sant, så är det sant oavsett om jag tror på det eller inte. Vem kan då vara god utan Gud?

Det är viktigt att hålla isär att vara något och förmedla något. Vi människor är inte kärlek, men vi kan förmedla det eller drivas av det. Vi är inte godhet i sig, utan vi kan visa godhet och låta det styra våra handlingar. Att kärleken ligger utanför oss själva tyder också allt strävande efter kärlek på. Jag skriver mer om detta i inlägget Kommer kärleken inifrån eller uppifrån?.

Så visst går det att drivas av kärleken (eller Gud) utan att tro på Guds existens, men det goda är Gud. Kärleken är Guds kraft och den påverkar oss alla även om vi kanske inte tror på Guds existens. Den som inte tror på Guds existens kan alltså tro på kärleken och genom tron drivas av den och Gud gläder sig över det. Tron är därför en nyckel till att vara kärleksfull även om jag inte tror på Guds existens. Genom tron kan vi drivas av kärlek (eller Gud). Gud är det godas och kärlekens källa. En källa som vi inte kan vara goda utan.

En annan syn på saken är att om det bara är det fysiska som existerar så blir vår upplevelse av kärlek endast en konsekvens av reaktioner och substanser i hjärnan. Att kärlek i grunden skulle vara något mer än så blir då en illusion. Vi tror bara att kärlek är något rätt och gott. Men om det bara är naturlagar som styr reaktioner i hjärnan, kan då molekyler reagera rätt eller fel? Nej, de bara gör det som naturlagarna styr dem till att göra. Vi upplever bara konsekvenserna. Moral, etik och kärlek kan därför bara existera i vår upplevelse och om upplevelsen är en illusion så kan vi heller inte vara goda i verklig mening.

Kärlek är inte endast substanser eller reaktioner i hjärnan, utan något andligt och verkligt. Kärlek är något som tas emot i tro, något vi kan drivas av, något gott, något som står utanför oss själva och som vi är beroende av. Gud är kärlek!

(Mark 10:18) Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
Bild:
FreeDigitalPhotos.net

tisdag 22 juni 2010

Störst av allt är kärleken.


Vår nya prins Daniels tal till Viktoria avslutades med just de orden att kärleken är störst av allt. Bröllop är en fest i kärlekens tecken och ett tecken på kärlekens seger, men var kommer Gud in i bilden om kärleken är störst?

Ett bröllop är inte sällan förenat med starka känslor. Jag själv kan uppleva en enorm glädje och blir berörd av den kärlek som brudparet har till varandra. Man gläds över kärlekens seger. Jag ser detta som ett tecken på Guds närvaro. Gud är kärlek och att beröras av kärleken och glädjas över den är att beröras och glädjas över Gud, trots att jag kanske inte tror på Guds existens eller vet vem han är. Gud berör oss alltså mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Han påverkar oss alla. Gud har sådan stor omsorg om oss att det för honom inte är viktigt med vilka medel han når oss med sin kärlek. Det viktigaste för honom är inte hur han når oss utan att han når oss.

(1 Kor 13:13) Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Att ingå ett äktenskap är att ingå ett förbund med varandra. Det handlar om en överlåtelse till varandra i kärlek. Det handlar om att allt mitt blir ditt. Mina tillgångar och resurser får du tillgång till. Jag skall beskydda dig och älska så länge jag lever. Vi två är så sammansvetsade så att vi är ett. Att lova trohet är att lova att inget skall få stå i vägen för den kärlek som vi har till varandra.

(Matt 19:5) De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."

Vad är det då som för människor tillsammans? Jo, det är kärleken och eftersom Gud är kärlek så är det Gud som förenar oss människor. Det är Gud som fogar människor samman. Ingen får skilja ett par från den kärlek de har till varandra och ingen av parterna får heller skilja sig från den kärlek de har till sin make/maka, för Gud vill att de skall älska varandra och vara ett. Om kärleken bryts är de inte längre ett.

Kärleken övervinner alla snedsteg, all bitterhet och all strid. I försoningen tynar allt det bort som skiljer människor åt. I försoningen kan kärleken gro vidare. Kärleken är något som måste värnas och vårdas. Det är en skatt att vara rädd om, för den kan så lätt tappas bort i strid och stolthet.

Gud vill ingå ett förbund med dig. Han vill att du skall bli ett med honom i kärlek. Han förbereder en stor fest för dig. En fest i kärlekens tecken. En fest över kärlekens seger över det onda. Gud står med öppna armar och bjuder in dig. Han vill ge av sig till dig och leva med dig i hans rike. Han vill bli ett med dig och överlåta sig själv till dig. Han vill att du i kärlek säger ditt ”ja” till honom.

(Upp 19:7) Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar."

Göran

Läs gärna mer i inläggen Vad är ett blodsförbund? och Ett viktigt meddelande till dig från Gud!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , Bild: FreeDigitalPhotos.net

tisdag 15 juni 2010

Sträva inte…


Sträva inte efter att bli älskad, utan efter att älska.
Sträva inte efter att få, utan efter att ge.
Sträva inte efter att bli tjänad, utan efter att tjäna andra.
Sträva inte efter rikedom i det materiella, utan efter att ge kärlekens rikedom till andra.

Sträva inte efter berömmelse, utan efter att ge beröm.
Sträva inte efter att visa hur duktig du är, utan efter att visa andra deras bra egenskaper.
Sträva inte efter att upphöja dig själv, utan hjälp dem som ligger.
Sträva inte efter att vara duktig inför Gud, utan lita på hans förlåtelse.

Sträva inte efter att alltid vara lycklig, utan gråt med dem som gråter.
Sträva inte efter att alltid ha roligt, utan finns för den som är i desperationen.
Sträva inte efter att undvika lidande, utan lid med de som lider.
Sträva inte efter att undvika hån, utan ta på dig hånet för kärlekens skull.

Sträva inte efter stolthet, utan efter ödmjukhet.
Sträva inte efter att alltid ha rätt, utan sök sanningen.
Sträva inte efter att löna ont med ont, utan ge igen med kärlek.
Sträva inte efter att vinna en strid, utan efter att förlåta.

Sträva inte efter att klara av allt detta på egen hand, utan sök Gud och låt honom göra jobbet i dig.

(1 Thess 5:15) Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra.

(Matt 6:33) Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , Bild: FreeDigitalPhotos.net

söndag 13 juni 2010

Är meningen med livet att ha roligt?


Ett vanligt svar på meningen med livet är att det är att ha roligt. Att vilja ha roligt är inte fel, men det finns ett problem med att ha denna mening som drivkraft.

Det är en vanlig uppfattning att det skulle vara tråkigt att vara kristen. Att Gud bara vill sätta gränser för oss människor och göra livet tråkigt för oss. Jag har själv tänk så. Min mamma sa till mig en gång ”Lägg ditt liv i Guds händer och be honom om att leda dig.” Jag ville inte det, för jag trodde bara Gud ville att jag skulle bli präst och det var nog det tråkigaste jobb jag kunde tänka mig. Nej, jag ville ha roligt. Vem vill följa Gud när man kan ha roligt?

Att sträva efter att ha roligt innebär att jag också lätt flyr det som är tråkigt. Men det finns ett problem med detta, för ibland är det så att det är det som är tråkigt och som innebär lidande som är det rätta. Ta medlidande som ett exempel. Att lida med någon som farit illa eller är plågad av ångest är inget för den som söker efter att ha roligt, men medlidandet är en handling i kärlek och det är gott. Gud vill att vi skall lyssna på varandra och dela våra bördor just för att det är att följa kärleken.

(Gal 6:2) Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Att ständigt fly det som är tråkigt, gör att livet lätt i grunden bara handlar om hur jag själv mår. Livet blir då centrerat runt mig själv och hur jag känner. Så kan det även bli om jag som kristen tror att Gud hela tiden vill att jag skall må bra jämt, men att vara kristen innebär ingen räkmacka i livet. Det är inte ett må bra recept. Att följa kärleken innebär att ibland ta på sig lidande som jag hade kunnat fly ifrån. Att ta på sig lidandet det innebär att lida med någon, att hjälpa någon, att tjäna andra eller med andra ord att ledas av kärleken. Jesus själv blev uppspikad på ett kors. Han flydde aldrig lidandet trotts att han inte ville lida. I Getsemane, innan han tillfångatas, så ber han:

(Matt 26:42) Sedan gick han bort och bad för andra gången: "Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske."

Jesus flydde aldrig lidandet utan följde kärleken. Han led för att rädda oss och han gjorde det i kärlek. På samma sätt vill inte Gud att vi skall fly lidandet eller det som är tråkigt.

(Luk 14:27) Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge.

Är det då så att Gud inte vill att vi skall ha roligt? Nej, så är det verkligen inte. Gud vill ge av sig till oss. Han vill att vi skall ha roligt och vara glada. Det är därför han vill visa oss den kärleken han har till oss. Han skapade oss till att ha en relation med honom som är kärlekens, fridens och glädjens Gud. Här på jorden finns det onda kvar, eftersom vi människor ger det onda makten, men Gud vill förinta det onda. Han vill ge oss en glädje och frihet vi aldrig tidigare upplevt. Han vill ge oss ett himmelrike.

(Upp 21:4) och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta."

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , Bild: FreeDigitalPhotos.net

måndag 7 juni 2010

Vad skulle Jesus ha gjort?


En fråga som man lätt kan ställa sig i olika situationer är vad Jesus skulle ha gjort. Hur skulle Jesus handlat om han levde i Sverige idag? Men det finns en fälla som är lätt att hamna i med dessa frågor.

När det gäller att följa Jesus, så är det lätt att fråga honom vad han vill att jag skall göra. Jag kanske säger till Gud: ”Säg vad du vill att jag skall göra så gör jag det”. Jag har själv, för att ta ett exempel, frågat Gud vad han vill att jag skall skriva för inlägg. Visst, det är inte fel att fråga Gud, men jag har känt att Gud istället frågar mig: ”Hur vill du ge vidare det jag har gett dig?”. Det är så lätt att tro att Gud kommer med en massa krav på oss som vi måste leva upp till. Att Gud hela tiden vill att jag skall göra något annat än det jag gör. Att han ständigt är besviken över det jag gör. Det är lätt att tro att jag måste bli missionär, präst eller pastor för att Gud skall tycka att jag gör något bra, men jag har förstått att så är det inte.

Jag skall förklara vad jag menar genom att ta ett exempel. Om en vän jag älskar ramlar och skadar sig, så hoppas jag att jag skulle rusa fram för att hjälpa och trösta. Jag hoppas att jag skulle visa medlidande med vännen. Jag skulle inte vilja att jag i det läget frågar mig: ”Vad skulle Jesus ha gjort?”. Bara att ställa den frågan skulle visa på min brist på kärlek till vännen. Frågan skulle visa att jag mer bryr mig om hur jag ser ut inför Gud, än om kärleken till min vän. Men sanningen är att Gud vill att vi skall drivas av kärleken och godheten, eller med andra ord drivas av Gud. Jag tror att många av de gånger som vi följer Jesus gör vi det utan att ens tänka på det. Det sker instinktivt, eftersom vi gör det i kärlek. De gånger däremot som vi försöker att vara duktiga inför Gud så missar vi helt målet.

Att följa Jesus handlar inte om att fråga sig var Jesus hade gjort, utan att följa den ande, som är av Gud, Guds helige ande. Det handlar inte om att lista ut vad som är gott, utan om att följa hjärtat. Gud vill att vi skall förstå det goda, men han vill också att vi skall ha det i oss och låta det driva oss. Poängen var inte att vi skulle få en massa direktiv eller lagar att följa, utan han gav oss en ande.

(Jer 31:33) Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

Att följa Jesus handlar om att drivas av Guds kraft, den helige anden. Tänk dig att vi människor är som kugghjul. Gud är det stora drivande kugghjulet som skall driva alla de andra kuggarna. Ingen annan kugge har kraft i sig själv, utan all kraft kommer från den stora kuggen, Gud. Gud ger av sig och lägger det i våra hjärtan, så att vi skall kunna göra hans gärningar.

(Rom 5:5) ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.

Vad skulle då Jesus ha gjort i situationen med den skadade vännen eller om han levde i Sverige idag? Svaret är att han skulle ha drivits av kärlek. Han skulle ha älskat och visat medlidande.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Bild: FreeDigitalPhotos.net