fredag 27 mars 2009

liknelsen om den unga kvinnan

I en bok som jag nyss läste med det spektakulära namnet "23 minuter i helvetet" av Bill Wiese finns en liknelse om en ung kvinna som står inför domstol. Han skriver så bra, så jag låter hans egna ord tala.

Ingen kan göra sig förtjänt av att komma till himlen, ingen kan bli tillräckligt god. Gud säger att "Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre (Rom 6:23). Vi har alla syndat.
Det var en gång en domare som en dag fick ett mycket prekärt fall. En ung kvinna hade kört för fort med sin bil i en korsning med skyltar som uppmanade bilister att köra sakta eftersom blinda och handikappade barn brukade korsa vägen där. Hon hade blivit haffad av en polis som gav henne böter. Domaren dömde de högsta möjliga böterna - 25000 dollar. Då den unga kvinnan var oförmögen att betala avsåg man att ge henne fängelse. Men i rätten gjorde domaren något märkligt och oförutsett. Han steg upp från domarsätet, gick fram till kvinnan och lade hela beloppet framför henne; han betalade hennes skuld. Folk undrade vad som försiggick och det tog ett tag innan det gick upp för allmänheten att flickan var hans dotter. Trots detta hade han varit tvungen att utdöma de högsta böterna någonsin; han var förpliktigad att skapa rättvisa. Men hans kärlek för sin dotter var oförändrad och den kunde inte tillåta honom att inte hjälpa henne.
På samma sett är det med Herren; han har inte lämnat oss utan hopp om evig räddning. Precis som domaren betalade av sin dotters skuld har Jesus betalat priset för vår... Frälsningen är en gåva till oss, men kostade Jesus allt... I det ögonblick du ber honom om nåd förlåter han alla dina överträdelser och kastar dem i glömskans hav. (Bill Wiese, 23 minuter i helvetet, s 66)

Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, (Joh 1:12)

Med kärlek
Helle

Inga kommentarer: