lördag 21 juli 2012

Med hela ditt hjärta

 
Vi talar ofta om hjärta när vi talar om vad vi har inom oss. ”Vad har du på hjärtat?” frågar vi när vi vill veta vad någon vill och ”Jag brinner för det helhjärtat!” visar att jag drivs av något och ”Jag gjorde det halvhjärtat” visar min brist på drivkraft. Men vad säger bibeln om hjärtat?

Bibeln talar mycket om hjärtat. ”Herren ser till hjärtat”, ”Guds lag i hjärtat”, ”Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.” och ”Bekymmer gör hjärtat tungt” är några exempel. Vad är det då som skapar eller formar mitt hjärta?  

(Matt 6:21) Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Jo, det jag värderar högt, där har jag också mitt hjärta. Om jag värderar ett fint hus, så kommer jag lägga ner mitt hjärta i huset. Om jag värderar ett hälsosamt liv, så kommer hjärtat ligga i träning och kost. Om jag tappar bort något värdefullt, så kommer jag helhjärtat försöka finna det förlorade. Det är inte bara det goda som kommer från hjärtat. Det vi säger i ilska eller glädje, frustration eller frid, hat eller kärlek, kommer från hjärtat. Det jag har i mitt hjärta spills ut i ord.

(Matt 15:19) Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. 

Det är alltså viktigt vad vi har i hjärtat. De onda handlingar vi gör beror på vårt hjärta. Det går inte att ändra på sina handlingar utan att först ändra hjärtat, för det är hjärtat som driver oss till att göra det vi gör. Men hur kan vi då ända våra hjärtan? För att jag ska kunna ta emot något så måste det också göras plats. Jag brukar säga till Helle: ”En bok in, en bok ut” och desamma gäller för hjärtat. Det måste finnas utrymme, ett rum där det nya kan finna sin plats.

(Matt 22:37) ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.

Gud vill ha hela vårt hjärta. Han vill inte bara att vi halvhjärtat ska vara hans, utan att vi ska älska honom helhjärtat. Han vill ge av sitt hjärta till oss och det han har på sitt hjärta vill han ge till oss. Han vill fylla oss med den kärlek han har till oss, för kärlek är vad hans hjärta är fyllt av och den kärleken kommer att spilla ut till andra. Han vill ge dig allt av det han har till dig i kärlek, glädje, frid och trygghet.

(Jak 4:8) Närma er Gud, och han skall närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 

Kom till Gud med ditt brustna hjärta och öppna ditt hjärta för honom. Vänd dig bort från det som smutsar ner hjärtat och låt honom rena ditt hjärta.

(Rom 5:5) Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. 

/Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
Image: FreeDigitalPhotos.net