torsdag 21 april 2011

Vilken Gud tror du inte på?


Det finns så många olika bilder av vem bibelns Gud är och många förkastar den guden. En del tror istället på något annat högre väsen eller att han inte existerar. Men om man har fel bild om vem Gud är, så är risken stor att man kastar ut barnet med badvattnet.

Många har en bild av Gud som en tyrann, som vill styra oss som marionetter. Att Gud vill oss illa om man inte tror på honom, eller att Gud är ute efter att straffa oss och att han till och med är ond. Denna gud är lätt att inte tro på och många lämnar också sin tro på Guds existens just på grund av en sådan eller en liknande gudsbild.

Det finns många gudar som jag inte tror, men jag tror heller inte på många bilder av bibelns Gud som ibland målas upp. Jag har själv haft en bild av Gud som ständigt sträng och att han är ute efter att styra mig till att göra tråkiga saker. Att göra det Gud ville var lika med tråkigt, ur mitt sett att se på det. Min bild av himmelriket såg jag inte alls som något himmelrike, utan snarare som en plats fylld av tvång. Men min bild av Gud och vem han är har förändrats.

(1 Joh 4:8) Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.

(Jak 1:17) Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Gud är kärlek! Han är det godas ursprung och ingen ondska finns i honom. Han kan inte ens bli ond. Det är den Gud som bibeln talar om. Det är denna Gud som är bibelns Gud. Gud vill att vi ska förstå vem han verkligen är och att vi ska ha rätt bild av honom. Varför är då det så viktigt? Jo, för om jag har en bild av Gud som illasinnad, så kommer jag inte tro på hans kärlek till mig. Kärleken kommer då aldrig att nå mig eller beröra mig och eftersom Gud är kärlek kommer han alltså inte att nå mig. Min misstro mot Gud blir som en sköld för hans kärlek till mig. Misstron utestänger Gud i mitt liv.

Gud har förändrat min bild av honom. Han har visat mig vem han verkligen är. Jag har berörts av hans kärlek och hans kraft. Jag har förkastat den bild av Gud som jag tidigare hade och som var falsk. Gud vill beröra dig. Han vi ge av sig till dig. Han har gett sitt liv och lidit för din skull. Ta emot hans kärlek.

(Joh 15:11) Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag 5 april 2011

Hotar Gud oss?


Hur kan Gud vara god, när han hotar oss med ett helvete om man inte tror på honom? Är inte det en beskrivning av en Gud med storhetsvansinne? Guds ord till oss är ibland mycket skarpa och konsekvensen av att inte tro på honom är hemsk, så hur går det ihop?

Varningsskyltar ser vi överallt. Alltifrån vägskyltar som varnar för älgar till varningstexter på leksaker. Varningarna är inte till för att begränsa vår frihet, utan för att vi ska få information om vad som är farligt och för att vi ska skyddas. Jag kanske ser en skylt där det står ”Varning för tunn is!”. På en undertext till skylten står det vad som kan inträffa om jag trotsar skylten. ”Det är förenat med livsfara att fortsätta på vägen.”. Om jag då skulle tänka: ”Jag tänker inte låta någon eller någon text begränsa min frihet!” och sedan fortsätta min väg över isen, så skulle jag leva farligt. För isen är tunn och varningen är sann och skriven i ett gott uppsåt, nämligen att skydda mig från döden. Om jag trotsar varningen, så är jag inte längre beskyddad från faran som skylten, och den som satt upp skylten, varnar för.

Bibeln är full av varningar från Gud. Varningsskyltarna finns där överallt och de är skarpa. Undertexterna förmedlar vad som kommer att hända om vi trotsar hans varningar. Varningarna gäller liv eller död, himmel eller helvete. Det är allvar och det är på riktigt! Säger han då detta för att hota oss till sig? Vill han tvinga oss när han säger: ”Lyd mig eller dö!” Nej, så är det inte. Han säger det för att han älskar oss och vill varna oss för det onda, precis som skylten som varnar för tunn is. Den textens innebörd är ju också: ”Lyd texten eller du riskerar döden!”

Frågan är, tror jag på varningstexten eller den som skrivit varningen? Kan det inte vara så att Gud av egoistiskt skäl vill tvinga oss till sig genom att hota med konsekvenserna? Nej, Gud vill inte tvinga någon till sig. Han vill att vi ska vilja välja honom. Inte av tvång, utan av kärlek. För att vi älskar den han är. Gud är kärlek och han är det ljus som är gott! Gud vill att vi ska välja det goda, kärleken. Han skapade oss med syftet att älska varandra. Att välja bort Gud kommer alltså i förlängningen att leda till mörker och kärlekslöshet. Det är detta mörker han varnar för. När vi trotsar hans varningar, så trotsar vi det beskydd som varnaren ger. Ute på den tunna isen och i mitt trots är jag inte längre beskyddad av skyltens ord. Orden har då ingen makt över mig.

Guds ord beskyddar den som tror på honom, på samma sätt som varningstexten beskyddar den som tror på varningen. Därför är det genom tron som vi är beskyddade från faran! Det är genom tron på Guds ord som vi beskyddas från mörkrets yttersta konsekvens, som är ett helvete. Inte för att vi är duktigare eller bättre än de som inte tror på Guds ord, utan för att Gud vill beskydda och rädda oss! Det handlar alltså inte om oss, utan det handlar om Gud och det handlar om tro. Gud sträcker ut sin hand till dig och säger: ”Jag vill dig väl och jag älskar dig mer än du kan ana. Kom, följ mig. Jag ska visa dig vägen till det eviga livet.”

(1 Pet 1:5) Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,