lördag 25 juli 2009

Universums skapelse – Tur eller Gud?

Är denna världen som vi upplever en produkt av tur eller är det Guds skapelse? Finns det en mening bakom allt, eller är livets uppkomst utan mening? Människan har länge letat efter bevis på denna fråga, men går det att bevisa?

Nej, Guds existens går inte att bevisa med fysiska medel, eftersom Gud inte är fysisk utan ande. Det vi däremot kan se är vad Gud skapat i den här världen. Vi kan se Guds verk med hjälp av fysiken, men inte Gud själv. Guds skapelse är alltså ett tecken på Guds person och intelligens och bibeln talar om detta så här:

(Ps 19:2) Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.

En del tror att man som kristen inte kan tro på big bang-teorin, men jag personligen har inget emot denna teori. Big bang-teorin förutsätter att universum har en början och detsamma menar bibeln. Att en explosion var startskottet på hela universum är heller inget konstigt, men det konstiga är hur det kan bli någonting av en explosion över huvud taget? Vilka andra explosioner skapar något annat än ett kaos av materia? Är detta tur eller Gud?

En annan sak är också värd att fundera på. Balansen mellan gravitationen och expansionen efter smällen måste vara exakt för att det över huvud taget skall bli någonting av explosionen. Hade partiklarna efter smällen utvidgats för mycket hade ingenting kunnats skapas och om gravitationen tagit överhand hade all materia dragits ihop och kollapsat. Stephen Hawking som inte tror på Gud skriver så här om detta i sin bok ”Svarta hål och universums framtid”:

Om universums täthet en sekund efter smällen varit en miljondels miljondels större, skulle universum ha kollapsat efter tio år. Om universums täthet å andra sidan varit lika mycket mindre vid samma tillfälle, skulle universum väsentligen ha varit tomt sedan det fyllt tio år. Hur kommer det sig att universums begynnelsetäthet var så noga vald? Det finns kanske något skäl till att universum hade exakt den kritiska tätheten.

Fysikern Paul Davis liknar sannolikheten att den rätta balansen skall inträffa med att sikta mot en 2,5 cm stort mål som är placerad 20 000 000 000 ljusår bort och träffa målet mitt i prick. Tur eller Gud? Vad tror du? För min del har jag lättare att tro att Gud skapade någonting av ingenting, än att ingenting skapade någonting av ingenting.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

27 kommentarer:

jonas sa...

Vad är mest sannolikt?

1) Det finns en gud. En osynlig kompis a la Mållgan. Någon slags otroligt komplex ande som har förmågan att göra allt, inklusive skapa ett universum genom Big Bang för att sen gå in och modifiera det gång på gång i efterhand.

eller

2) Vårt universum är bara ett i raden av dom som haft möjlighet att skapas, och de flesta kunde inte påbörja eller fullfölja sin inflation / fortsatta existens och kollapsade/försvann. Vi lever i det som lyckades överleva (antropiska princien)

Göran Eckerfors sa...

Jonas, om det är så att flera universum har skapats och dragits ihop av gravitationen (kollapsat), så borde den rimligtvis också någon gång expanderat för mycket så att den inte kan dra ihop sig mer till en ny big bang och ett nytt universum. Dessa big bangs har därför inte oändligt många chanser på sig att "träffa rätt". En annan klurig nöt är också att universum accelererar. Detta talar emot att universum skulle kunna dra ihop sig till en ny eventuell big bang. Men visst vi kan ha haft denna enorma (minst sagt) tur. Det beror på vad man väljer att tro.

Vad gäller Gud, så är han ingen Molgankompis, med komplex, som modifierat misstag i sitt skapande. Den Gud du inte tror på, tror jag alltså heller inte på. Gud är kärlek, allsmäktig och gör inga misstag i sin skapelse så att den måste modifieras. Om du skall döma Gud så är det viktigt att du dömer honom efter den han är och inte efter en falsk bild av honom. Lär känna den Gud bibeln talar om så du vet vem det är du dömer. Läs gärna inlägget Vem är Gud?

Göran

Andersson sa...

Nu missförstod du, det som Jonas talar om är multiverse hypotesen. I korthet säger den att vi lever i ett av många paralella universum, i vissa av våra paralella universums så är gravitationen så svag att den har expanderat för mycket för att skapa stjärnor. I vissa är gravitationen så stark att den dragit ihop sig igen. Så det är inte en serie med universum som har olika fysiska förutsättninga utan flera paralella och därför finns det oändligt med chanser att träffa rätt. Detta är dock bara en hypotes och har inte bevisats.

Du verkar ochså ha missuppfattat big bang lite grand. Big bang var inte en explosion i konventionell mening det var en stor expansion av tid och rum och den skapade kaos av all materia. Det var gravitation som skapade alla stjärnor och planeter som vi har idag.

Andersson

Göran Eckerfors sa...

Ok. Är inte denna hypotes bara ett sätt att kringgå turen eller kanske snarare Gud? Jag gissar att man har resonerat ungefär så här: "Eftersom vi inte kan ha en sån tur och eftersom Gud inte finns så måste det vara så här". För som du säger så finns det inga bevis eller tecken på denna hypotes alls eftersom det enda vi sett är effekten av vår Big bang.

Jag vill också förtydliga att jag inte likställer Big bang med de konventionella explosioner vi ser här på jorden. Min poäng är att är det inte fantastiskt hur blommor, träd, djur, människor, medvetande och du och jag kan vara sprungen av ett enda kaos av materia? Detta är för mig ett tecken på Gud.

Göran

Pekka S sa...

Göran, du menar att multiversumteorin är en slags godtycklig nödlösning i brist på andra svar? Ungefär som "vi vet inte hur X fungerar alltså placerar vi Gud i den kunskapsluckan"?

Personligen vet jag inte varför universum finns och hur den uppkom (om den nu ens har en startpunkt). Frågan är givetvis oerhört intressant men vi saknar för tillfället tillräckligt med kunskap för att kunna dra några klara slutsatser. Så jag väljer att till vidare reservera omdöme. Varför gör inte fler religiösa likadant?

Andersson sa...

Nja, jag misstänker att man inte resonerade så eftersom vi inga bevis för Gud eller nån annan högre varelse i någon av de vetenskapliga disciplinerna, därför så spelar Gud helt enkelt inte in. Det är mer troligt att nån föreslagit hypotesen baserat på nån annan fysisk teori eller hypotes. T.ex är en av multiversehypoteserna (det finns fler än en) baserat på strängteorin.

Multiversehypotesen är inte den enda som används föratt förklara de fysiska konstanterna eftersom vi vet inte hur många olika "inställningar" de kan vara på än mindre om de kan vara annorlunda än de är i vårat universum. Som Pekka sa vi har helt enkelt inte tillräcklig kunskap föratt dra några slutsatser just nu.

Ja livet och världen runt omkring oss är fantastiskt det håller vi nog alla med om men jag ser det inte som ett tecken från Gud.

Andersson

Göran Eckerfors sa...

Nej, bevis för Gud kan vi ju aldrig få på grund av Guds natur. Kanske är det så att ateismen faller i samma grop som de anklagat krista för att falla i? Ni har ju helt rätt i att vi inte vet så mycket om hur världen kom till, så i brist på bevis får vi förlita oss på vår tro. Men frågan kvarsår: Är universums skapelse tur eller Gud?

Göran

Andersson sa...

Du får ursäkta mig jag är rätt trött idag (nyss börjat skola igen) så du får nog förtydliga vilken grop du menar.

Nej att tro är en icke-lösning. Vissa människor kan få tröst av att tro och det kan ju vara bra i sig, ibland kan det vara rent skadligt. Men för vissa duger det inte att bara tro för de vill veta och då är enda lösningen att lämna frågan öppen och helt enkelt vänta eller, om man kan, forska.

Frågan är fortfarande öppen...

Andersson

Göran Eckerfors sa...

Jag skall förklara vad jag menar. Många ateister anklagar de kristna för att förklara oförklarade fenomen som Gud. Alltså att man fyller kunskapsluckor med Gud. Man brukar kalla detta för kunskapsluckornas Gud och man menar att vetenskapen utökar sitt kunskapsområdet så mycket att en Gud inte behövs. Jag personligen ser ingen konflikt mellan Gud och naturvetenskapen. (Läs gärna inlägget Vetenskapen vs Gud?).

Kanske är det så att multiversumteorin är ett sätt för ateister att täcka upp kunskapsluckor för att få världsbilden att gå ihop utan en Gud? Problemet är att om man letar svar på frågor som ligger utanför vårt universum eller innan Big bang, så har vi nått vetenskapens utmarker, för vi har ingenting att gå på mer än det vi ser i vårt universum. Vetenskapen börjar här mer likna filosofi än naturvetenskap. Multiversumteorin är därför baserad på en tro, och den tron är att Gud inte existerar. Jag skulle vilja påstå att tecknen på att Gud existerar är långt fler än tecknen på att multiversumteorin skulle vara sann.

Göran

Andersson sa...

Det har inte med ateism att göra eftersom vetenskapen inte kräver att alla som vill forska ska vara ateister. Vetenskapen kräver bara att man, oavsett trosuppfattning eller avsaknad av trosuppfattning, följer den vetenskapliga metoden. Att täcka upp kunskapsluckor med rena gissningar och fantasier är en icke-lösning eftersom då är de ju fortfarane kunskapsluckor. Om man har ett hål i en vägg reparerar man inte hålet genom att hänga en affisch framför hålet.

Vetenskapen kan bli väldigt abstrakt när man behandlar det väldigt tidiga (det är likadant för det väldigt lilla, det väldigt snabba etc.) men det gör det inte till gissnignar eller spekulationer. Multiverse hypotesen är en föreslogs föratt delar av kvantmekaniken pekar mot den modellen den är inte baserad på nått sorts önsketänkande, vetenskap kan inte funka om man ska börja önsketänka allt.

Om du inte ser någon konflikt mellan gud och vetenskap varför utesluter då gud multiversehypotesen?

Andersson

p.s. försök hålla begreppen isär hypotes är inte detsamma som teori, tack.

Göran Eckerfors sa...

Du skriver ”Att täcka upp kunskapsluckor med rena gissningar och fantasier är en icke-lösning eftersom då är de ju fortfarane kunskapsluckor.” Jag håller med dig här, för att tro på Gud handlar inte om gissningar. Det handlar om tillit. (Läs gärna inlägget Bevis för Gud... där jag skriver om detta med tro). Att tro på en hypotes är inte detsamma som att gissa, för en gissning är inte grundad av tidigare erfarenheter. Självklart grundar sig hypoteser i tidigare erfarenheter precis som en tro på Gud också handlar om tidigare erfarenheter. En människas tro eller paradigm grundar sig alltså alltid i erfarenheter. Tolkningar görs också utifrån det paradigm man har och detta är inte konstigt.

Visst ser vi mycket märkligheter i kvantfysiken, men det är oerhört svårt att veta hur vi skall tolka det vi ser. Det ligger mycket spekulationer, förundran och osäkerhet runt detta. Det som tidigare ansågs helt omöjligt, kan numera faktiskt hända i kvantfysiken. Visst kan man ställa hypoteser om flera parallella universum, men i väntan på bevis får vi ligga lågt.

Jag personligen tror på en andlig parallell värld, så detta i sig talar inte emot Gud, snarare tvärt om. Kanske är det spår av andevärlden man ser i kvantfysiken? Vad tror du?

Göran

Anders sa...

Vi behöver inte tänka på Big Bang som en "kant" där rum-tiden kör in i väggen. Det kan vara mer som nordpolen, som ligger så långt norrut som du överhuvudtaget kan gå, utan att det egentligen representerar någon form för fysisk gräns för klotet. Med andra ord, universum kan vara ändlig (i tid) och ändå vara utan gränser.

Och förresten, första orsak leder till evig återkoppling. Vad orsakade den första orsaken? Om något måste bli till utan orsak, är universum lika troligt (eller mer) än något annat.

Varför något snarare än inget? Fysiker Victor Stenger (och nobelpristagaren Frank Wilczek) svar är att "något" är den naturliga ordningen. Det största beviset man skulle kunna ge av Gud, är i själva verket ett universum som innehåller absolut ingenting. Övergången från enkelhet till komplexitet är naturlig (tänk snöflingor). Eftersom "ingenting" är det enklaste tillstånd man kan tänka sig, kan vi inte förvänta oss att det är stabilt. Ingenting är således instabilt, alltså något.

Läs gärna;

'Why (Almost All) Cosmologists are Atheists' by Sean Carroll

http://preposterousuniverse.com/writings/nd-paper/nd-paper.pdf

Anders

Göran Eckerfors sa...

Anders, resonerandet känns mer som filosofi än naturvetenskap. Visst kan man ha en hypotes om att universum aldrig har börjat utan är evig. Jag tror forskare har svårt med tanken att någonting kommer ur ingenting, så därför tvingas man plocka fram en evig faktor. Ur mitt perspektiv skapades universum av en evig Gud.

Göran

Pekka S sa...

"Men frågan kvarsår: Är universums skapelse tur eller Gud?"

Frågan är ifall premisserna i den frågan ens är giltiga? Måste det vara en dikotomi mellan tur och Gud? Och måste man ens svara på frågan ifall man tycker sig sakna information?

Göran Eckerfors sa...

Jag ser inget annat alternativ. Gör du det? Jag tror aldrig vi kommer få ett svar på frågan, utan vi kan bara tro på något av alternativen eller möjligen något annat alternativ. Bevis tror jag inte vi kommer att få.

Göran

Anders sa...

Du säger; "Jag tror aldrig vi kommer få ett svar på frågan, utan vi kan bara tro på något av alternativen"

Samtidigt säger du; "Gud är med dig Sara trots att han inte ger dig tydliga tecken på det. Han arbetar för ditt bästa. Det kan du vara säker på, för han älskar dig så otroligt mycket!

"Jag är ett vittne att Gud existerar och att han är god."

Är det inte att ljuga? Borde du inte hellre skriva, Jag tror ... osv.

Göran Eckerfors sa...

Anders, det jag menar är att jag tror inte vi kommer att få bevis i frågan hur världen skapades. Som jag skrev i liknelsen om mannen och flygplanet, så får man beviset för Guds existens genom att lita på honom. Jag har upplevt Guds kärlek och han har berört, så jag vet att han är kärleksfull. Därför kan jag säga att han älskar dig otroligt mycket också, för det är sån han är. Det är bara genom att tro på denna kärlek som Gud kommer att kunna nå dig, eftersom Gud är kärlek!

Göran

Anders sa...

Göran, du TROR att Gud skapade universum, men VET att han är kärleksfull?

Göran Eckerfors sa...

Jag är övertygad om att Gud skapade världen, men eftersom jag inte själv upplevt hur skapandet gick till så kan jag inte säga så mycket om hur Gud skapade världen. Som sagt så har jag upplevt Guds kärlek så därför kan jag säga att Gud är kärleksfull och älskar oss alla.

(Rom 5:8) Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Göran

Andersson sa...

Det behöver ju inte vara gud eller tur det kan ju ochså vara så att de fysiska konstanterna inte kan vara "inställda" på något annat sätt. Så det måste absolut inte vara en diktomi mellan Gud eller Tur. Sen är det som Pekka säger dumt att svara på en fråga innan man har tillräckligt med information. Som jag sade tidigare att sätta in Gud där bara föratt vi inte har fakta är ett icke-svar och det främjar inte männsklighetens kollektiva kunskap om hur världen funkar.

Göran Eckerfors sa...

Anders, du skriver att ”de fysiska konstanterna inte kan vara "inställda" på något annat sätt”. Då blir min nästa fråga: Hur kommer det sig? Vad är orsaken till det? Är det tur (det råkade bara bli så) eller finns det en tanke bakom konstanterna? Stephen Hawking skriver:”Det finns kanske något skäl till att universum hade exakt den kritiska tätheten.” Min frågan blir där, vad är orsaken till det skälet?

Tycker inte du att vi människor haft tur som lever och kan uppleva världen om det inte finns någon mening med varken konstanter eller livet? Påverkan från någon intention finns inte utan allt styrs av naturlagarna som inte har någon intention, utan spontant har uppstått ur ingenting. Spontant, som från ingenstans, började du ju leva och uppleva världen. Är inte det otroligt? Dawkins skrev själv att det är en högvinst att vi ens fötts.

Jag håller med om att vi inte i nuläget kan svara på frågan om universums uppkomst och det är därför jag undrar vad du tror? Jag påstår inte att jag har alla svar, men jag är övertygad om att människan och hela universum har en intention som Gud står för. En Gud som dessutom är kärleksfull och älskar dig.

Göran

Göran Eckerfors sa...

Jag ser nu att jag skrev Anders i stället för Andersson i förra kommentaren. Jag får be om ursäkt, det blev lite fel i hastigheten.

Göran

Anonym sa...

Gud välsigne dig Göran!

Johnny Lilja sa...

Jag vill bara rätta till några sakfel:
1)Big bang var inte en explosion utan en expansion.
2)"Jag tror forskare har svårt med tanken att någonting kommer ur ingenting, så därför tvingas man plocka fram en evig faktor."
Nej i själva verket är det tvärtom.
http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html
http://www.hawking.org.uk/the-origin-of-the-universe.html

Som vanligt i de här sammanhangen har den religiösa sidan helt enkelt inte tillräckligt på fötterna.
Ska vi ta frågan "Varför finns någonting i stället för ingenting" så måste ju även guds existens förklaras för den som är troende och det har ingen lyckats med någonsin.

Göran Eckerfors sa...

Hej Johnny!
Jag svara gärna på dina punkter. Om din första punkt:

1)Big bang var inte en explosion utan en expansion.

Jag svarar på detta i min kommentar till Andersson: ”Jag vill också förtydliga att jag inte likställer Big bang med de konventionella explosioner vi ser här på jorden. Min poäng är att är det inte fantastiskt hur blommor, träd, djur, människor, medvetande och du och jag kan vara sprungen av ett enda kaos av materia? Detta är för mig ett tecken på Gud.”

När det gäller din andra punkt:

2)"Jag tror forskare har svårt med tanken att någonting kommer ur ingenting, så därför tvingas man plocka fram en evig faktor."
Nej i själva verket är det tvärtom.

Något som skapar tid (Gud eller naturlagar) måste vara oberoende av det som skapas. Alltså något som är beroende av tid kan inte skapa tid. Därför måste även en naturlag som skapar tid vara oberoende av tid eller stå utanför tiden eller med andra ord vara evig. Kanske har vi här olika definitioner på evig. Det måste alltså finnas en förutsättning för kvantfysiska skeenden för att det första skeendet ska ske. Dessa förutsättningar är inte ”ingenting”. Naturlagar är inte ingenting. Så frågan står kvar hur ingenting kan skapa någonting ur ingenting. För mig är det inte logiskt. Jag tror att något skapar något ur ingenting, men detta första något måste vara oberoende av det som den skapar.

Ska vi ta frågan "Varför finns någonting i stället för ingenting" så måste ju även guds existens förklaras för den som är troende och det har ingen lyckats med någonsin.

Gud är en evig Gud som inte har en orsak till sin existens. Han står utanför tid och rum och inte beroende av den. Jag tvivlar inte på att det finns en tanke med varför du och jag lever och kan uppleva världen runt omkring oss. Jag tror inte på tur utan på Gud.

Göran

Anonym sa...

Hej!
Kristna får tro att Gud skapade världen på 6 dagar, Gud är allsmäktig, därför kan vi tro på det. Läs gärna i tidningen Genesis (den finns även på internet)som tar upp frågor om skapelsetro och evolutionstro.

Marielle

Göran sa...

Hej Marielle!
Visst kan man som kristen tro det. Det är en fråga om hur Gud skapade världen och inte om Gud skapade världen. Ska kolla in Genesis.