måndag 15 juni 2009

Dagens bön


Barmhärtige Herre,
du som har skapat oss
och friköpt oss när du dog för våra synders skull
låt mig aldrig förhärda mitt hjärta mot någon enda människa,
utan hjälp mig att hålla mitt hjärta ödmjukt.
Ge mitt hjärta en sådan ömhet och mildhet att jag
ivrigt vill hjälpa min nästa i hans sorger och behov.
Låt vårt sinne formas av Jesus Kristus,
så att vi älskar varandra som syskon,
är barmhärtiga och omtänksamma
och alltid strävar efter att bevara andens enhet genom fridens band.
Nådens, barmhärtighetens och fridens Gud vare med oss alla.

Tolkning av Thomas a Kempis bön


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: