tisdag 14 april 2009

Hur fri är du egentligen?

Har du någonsin ställt dig frågan vad det är du vill? Vad du verkligen längtar efter i djupet av ditt hjärta? Bakom allt det där ytliga så finns en djupare längtan. Den sträcker sig bortom våra drömmar om en finare bil, väluppfostrade ungar eller en smal kropp. Den ytliga drömmen skymmer bara sikten för den djupare längtan!

Jag läste precis ett uttalande av Gustav Fridolin där han berättar att antalet unga som mår dåligt har tredubblats sedan 1989 och att rasismen ökar. Vad är det som saknas? Ett annat uttalande som ger mig gåshud är att i dagens samhälle behöver var och en köpa sig lycka. Är det någon som tycker att det fungerar bra?

Det var någon som sa att för att bygga en diktatur behövs det att människor blir rädda och isolerade. Vi kan se detta om vi tar en titt på de diktaturer som vi har runt oss. För att få en perfekt diktatur, för att styra människor ultimat behövs ingredienser som gör människor rädda och isolerade. Exempel på detta kan vara ett angiverisystem, vilket leder till att människor inte vågar berätta om deras innersta tankar i rädsla för att säga något som kan leda till exempelvis fängelse. Det här är en perfekt grogrund för att ta människors drömmar ifrån dem, göra dem ofria och bryta människors gemenskap. När människan är rädd, ensam och isolerad kan hon styras. Frukten av rädsla, ensamhet (förkastelse) och otrygghet är mer rädsla, mer ensamhet, mer otrygghet, bitterhet, depression, ångest, apati och hat. Ytterligare en perfekt ingrediens är syndabockar. Allt detta som människan bär på måste komma till uttryck. Hos individen kan man ibland se det som kroppsliga symtom, smärttillstånd, sömnsvårigheter mm, ibland som psykiska symtom. På samhällsnivå kan vi ibland se det i form av behov av syndabockar. Är inte det ett perfekt sätt att styra människors hat och missnöje bort ifrån sig själv? Det är deras fel att vi har så dålig ekonomi, att vi inte har jobb till alla, att vi inte kan ta hand om våra gamla. Samma rop har skallat i Kina, i Nordkorea, i Tyskland...

I vår längtan att fylla tomrummet som ekar inom oss, som resulterar i den höga statistiken av människor som mår dåligt, tror vi att pengar, en snygg kropp, ett fint hus, en arbetskarriär ger oss lycka. Jag är ledsen att berätta (eller egentligen ganska glad) att det fungerar inte. Du blir inte lyckligare av det fina arbetet. Du jobbar bara mer, vilket antagligen gör att du blir ännu ensammare eftersom du inte har tid över för gemenskap. När du får det där fina jobbet så kanske du dessutom köper ett finare hus och en finare bil vilket gör att du blir ännu räddare för att förlora jobbet eftersom du nu står med en massa utgifter och saker som du kan förlora. Därför kanske du behöver jobba ännu lite hårdare och ännu lite mer. Jag är inte avundsjuk!

Vad är det då som saknas? Kärlek! Förlåtelse! Gemenskap! Frid! Frihet! Liv! Egentligen hade jag kunnat byta ut alla dessa ord och skrivit Gud istället. Allt det vi behöver är frukter av det Gud ger.

En av de saker som står flest gånger i bibeln är att vi inte ska vara rädda! Jag tror att någon har räknat ut att detta står 365 gånger, en gång för årets alla dagar. Är det då fel att vara rädd? Nej, även Jesus var rädd inför sin korsfästelse. Men det är fel att låta sig styras av rädslan. Rädsla är den största motståndaren till kärlek. Rädslan styr oss till ett liv i ensamhet, ett isolerat liv där vi tror att vi har kontroll. Ett liv utan kärlek (problemet med kärlek är ju att vi kan bli sårade). Sanningen är att när vi har hamnat där är det rädslan som har kontrollen över oss.

Jesus följde inte rädslan. Han dog för att vi ska kunna ha gemenskap, med honom och med varandra. Det Jesus ger är motsatsen till diktatur och terror. Det Jesus ger är motsatsen till vad världen ger och det vi nu ser i vårt land. Där vi ser ensamhet, förkastelse, rädsla, apati, isolering, bitterhet, oro och ångest vill Jesus ge kärlek, gemenskap, upprättelse, mod, kraft, liv, förlåtelse och frid! Vilket väljer du?

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh 34-35)

Jesus säger: Kom, följ mig!

Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Joh 8:12)

Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. (Matt 11:29-30)

När man följer Jesus tar man av sig världens ok och tar på sig Jesus ok. Att ta av sig världens ok är att förneka sig själv och de begär som drar en åt fel håll, till ofrihet, rädsla och ensamhet. Det kan handla om kärlek till pengar, makt, kontrollbehov, behov av att upphöja sig själv, behov av att manipulera sin omgivning för att få olika fördelar, att ljuga mm. Detta är högst individuellt beroende av vad du har för någonting som gör dig bunden i världen, ofri, otrygg, rädd. Att ta på sig Jesus ok är att följa honom och att lita på honom. Ju mer jag litar på honom, ju mer märker jag att det bär mig. Jesus ok tynger inte, det kommer med lyftkraft.

Om du vill bryta med världens nedåtgående spiral, med oro, ångest, ensamhet, bekymmer så ropa på Jesus! Vad du än har gjort i livet så finns det förlåtelse. Jesus dog för att du skulle få bli Guds barn, tryggt rotad i honom. Han har skapat dig och vet precis vem du är och vad du behöver. Han vill ge dig det du längtar efter längst in i hjärtat! Han vill komma med välsignelse till dig och din familj och han vill att du ska vara till välsignelse för andra. Du är varmt välkommen! Du är efterlängtad i Guds rike!

Dagens bön är att de rädda och ensamma, de oroliga och små får möta Jesus i djupet av sina hjärtan. Att de får fyllas av hans ofantliga nåd och frid som helar och upprättar. I Jesu namn. Amen.

Med kärlek!
Helle

dn.se
dn.se
dn.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: