måndag 27 april 2009

En väg som längtar efter dina fötter

Hur vill du leva ditt liv? Det finns en underbar väg att vandra på. Det finns en väg som är utformad just efter dig och som bara längtar efter att du ska sätta ner dina fötter på den. Den är förberedd och klar. Du behöver inte ens gå i egen kraft utan allt är ordnat. Välkommen!

Det här inlägget har jag fått gå och klura lite på innan jag satte mig ner för att skriva. Det har fått mogna lite. Vad betyder det att leva efter Anden? För att förklara det måste jag först beskriva vad Anden är.

Den helige Anden är en del av treenigheten. Han är Gud och därmed allvetande, evig, alltid närvarande och allsmäktig (har alltså all makt). Den helige Anden får man som gåva när man tar emot Jesus och förlåtelse för all synd, som man har gjort. För detta krävdes att Jesus dog. Det var han som betalade priset för vår skuld. När vi tar emot Jesus som vår räddare kommer den helige Anden och ”pånyttföder”, nyskapar vår ande, som fram till den dagen har varit ur funktion. Det är genom anden som vi kan ha gemenskap med Gud. Det här är ingen intellektuell process utan ett andligt mirakel!

De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. (Joh1:13) Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. (Joh 3:6)

Jesus säger så här om Anden: Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. (Joh 14:15-18) Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. (Joh16:13)

Anden kommer alltid att driva oss närmare Gud och komma med kärlek, kraft och frid till den som söker Jesus, ödmjukt och ärligt. Anden kommer alltid att stå i strid med ”köttet”. ”Köttet” är ett begrepp för det som finns inom oss som vill föra oss bort från Gud, girighet, egoism, hat, bitterhet, allt det som förleder oss människor till att hamna i en ond spiral och leder till ångest och högmod. Anden vill oss väl, han älskar oss och vill alltid föra oss på Guds väg.

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Joh 6:63)
Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. (Gal 5:16-18)

Gud skapade var och en av oss unik och med en fri vilja. Gud har en plan för vårt liv, en väg som han har förberett för var och en av oss, men som vi själva får välja om vi vill vandra på. Ingen kan vandra på din väg, den väg som Gud har tänkt ut till dig. Du är unik och försök från andra att vandra din väg kommer kanske fungera, men alltid som en sämre kopia. Frågan är om man törs vandra på den vägen. Även som kristen kan en väg som man själv inte med sitt eget förnuft kan kontrollera verka skrämmande. Det är en väg som kräver tro. Tro som i hopp och tillit till Gud.

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.(Heb 11:1)

Guds väg för oss kan vi inte se, men vi kan vara säkra på att den finns. När man har grunnat på det här en stund så kommer man fram till att det kräver att man litar på att Gud vill mig väl, att hans väg är god för mig att vandra på.

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. (Rom 8:28)

Det här innebär inte att vår tilltänkta väg alltid är lätt att vandra på. Den kan innebära förakt från människor i vår närhet, som vi älskar. I vissa länder innebär det förföljelse och i vissa fall risk för livet. Den kan innebära att vi måste lägga av oss vissa saker som kanske har varit väldigt betydelsefulla för oss (ilska, oförlåtna händelser, bitterhet, vissa drömmar, kontroll, falsk fromhet, stolthet, egenrättfärdighet osv). Vad vi behöver göra oss av med är högst individuellt men har det gemensamt att det skymmer vårt fokus på Jesus och leder till fördärv för oss. Anden är den som upplyser om vad just vi behöver lägga åt sidan. På den här vägen är man alltid beroende av Gud och av hans ledning. Det är en otroligt spännande väg, som kantras av kärlek, hopp, glädje, frid, under och stor tacksamhet. Men kärleken leder även till nöd och sorg för andra människors skull. Vilken väg vi väljer att vandra syns på frukten. Jesus säger att det är han som är vår väg som vi har att vandra!

Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6).


Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Matt 7:13-14)

Så vad ger ett liv efter Anden? Vägen är smal, vi måste ge upp en del saker, vi måste göra oss beroende av Gud, vår kontroll har vi gett ifrån oss, vi kan få uppleva förlöjligande, förakt och ibland t om förföljelse. Vad är det att eftersträva? Vi kan välja att leva kvar i ”köttet”, men vi kan också välja att sätta ner fötterna på den väg som Gud har förberett åt oss. Gud är god! Han vill oss väl! De olika alternativa vägarna kan vi läsa om i Galaterbrevet.

Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. (Gal 5:19-26)

På Andens väg går du aldrig ensam. Du kommer alltid att kunna fyllas med frid, kraft, tröst och kärlek.

Vilken väg väljer du?

Om du vill vandra på den här vägen som Anden ger så ropa på Jesus! Jesus! Jag tar emot dig nu som min Herre och min räddare. Jag vill inte längre vandra på den väg som jag hittills har vandrat på. Den har inte lett till något gott. Förlåt min synd och led mig på din väg. Gör under med mig, ställ till rätta det som jag har rivit ner. Kom med din frid. I Jesu namn. Amen.

Med kärlek!
Helle

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: