tisdag 14 december 2010

Varför tar inte Gud bort ondskan om han nu är Gud?


Varför förintar Gud inte bara ondskan istället för att låta Jesus dö på ett kors? Skulle det inte bara vara lättare att knäppa med fingrarna och ta bort all ondska i världen? Det som är underbart är att Gud har en lösning...

Gud skapade en fri människa, med egna tankar, meningar och vilja. Att det onda fått makt här på jorden är vi alla delaktiga i. Vi har alla fallit och tjänat oss själva istället för kärleken. Vi har alla följt vår egen väg istället för kärlekens väg.

Gud gör aldrig intrång på vår fria vilja, för genom tvång kan vi inte välja kärlek. Kärlek kan bara väljas av egen vilja. För att jag vill ge av mig själv till andra. Gud vill att vi ska förstå att vi behöver honom och inte egoism. Han vill oss alla så otroligt väl, men vi litar inte på honom. Han sträcker ut sina armar, men hur ofta vänder vi inte honom ryggen?

Vi bär alla på en skuld. Frågan är, var gör vi med den? En ser bort från den. En annan försöker rentvå sig själv. En tredje späker sig. En fjärde tycker att det var rätt åt den drabbade. En femte döljer den. En sjätte skyller ifrån sig. En sjunde drabbas av självförakt. En åttonde lider av ångest. En nionde vill ta sitt liv…

Det som bryter det ondas framfart är förlåtelsen. Det är genom förlåtelsen som relationer kan helas igen. Förlåtelsen bryter ner år av strider och bitterhet och upprättar brustna relationer.

Jesus är nåd! Jesus är vägen till Gud. Förlåtelse är vägen till Gud! Ingen kommer till Fadern utom genom förlåtelsen.

(Joh 14:6) Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom."

Varför var det då nödvändigt för Jesus att dö? Jo, därför att Gud är rättvis och kärleksfull. Rättvisan skipades när Jesus tog konsekvensen av vår synd och kärleken till oss visas genom att Jesus tog konsekvensen av vår synd. Synden är det som står i vägen för en relation med Gud. Genom det Jesus gjorde kan vi få en upprättad relation med Gud! Vi kan komma med vår skuld till Jesus och få förlåtelse. Han befriar oss från alla de bördor som skulden innebär. Det är genom denna nåd som vi lär känna den enorma kärlek som Gud har till oss. Det är genom Jesus som vi lär känna Fadern.

Jesus besegrar det onda genom förlåtelsen. Det som bryter det ondas framfart är Jesus. Det är genom Jesus som relationen kan helas igen. Jesus bryter ner år av strider och bitterhet och upprättar brustna relationer. Det är genom förlåtelsen som Gud tar bort ondskan.

(Matt 6:12) Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Tack Jesus för att kom ned till oss som ett barn och tog min skuld på dig!

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Samuel sa...

följdfråga?
1. Är det inte lite bakåtsträvande utav en perfekt gud att från början skapa förutsättningar i form utav att skapa en ängel som han visste skulle föråda honom, falla, förvanldas till en orm och i det vilseleda människan att käka förbjuden frukt?? Om nu är är så kärleksfull och god perfekt allsmäktig och allvetande...är han inte oxå då jälvigt sadistisk om han trots att han vet allt skapar dessa förutsättningar? Och fri vilja säger du? Om han är perfekt allomfattande kärleksfull och allsmäktig, vad är det för ett sorts val att ge människan valet att brinna i evighet ellet att blint tro på den kristna guden? Känns mer som om kristendomens version utav fri vilja är mer utav en illusion till att snärja individen till blind tro genom att skapa dessa onda förutsättningar.

1 Gud skapar Lucifer (trots att han vet vad som skall hända eftersom han är perfekt och allvetande.)

2. Lucifer faller blir en orm som lurar in människan in skuld/synd (trots att han vet vad som skall hända eftersom han är perfekt och allvetande.)

3. Gud sänder ett antal tusen år senare Jesus som vars död binder synden till honom och skapar i det en absolut jesus way or the hellway situation. (trots att han vet vad som skall hända eftersom han är perfekt och allvetande.)

Så om nu den kristna Guden är perfekt? Så anser jag i alla fall att det känns mer att vi är fångade i mentalt och själsligt slaveri eftersom det så kallade valet ni kristna talar om tendederar att låta mer som ett missbruk i blind tro och ej ett fritt val. Så fria vilja är enligt min upplevelse endast en illusion som är satt för att spela religionens spel på brädet.

Göran sa...

Hej Samuel!
Den fria viljan är en nyckelfråga i dina frågor. Visst är det så att Gud skapar en människa som är så fri att vi kan välja bort det goda, kärleken eller Gud. Den frihet som Gud ger oss är en välsignelse. Vår frihet är god, men genom vårt missbruk av den så har den blivit en förbannelse. Vi kan inte skylla på Satan eller någon annan för att vi väljer bort Gud. Valet är helt vårt. Jag kan varken skylla på Satan eller Gud för att jag väljer en egoistisk väg.

Så, Gud skapar Lucifer med fri vilja. Men att Lucifer väljer bort Gud ansvarar helt Lucifer för.

Och Gud skapar människan med fri vilja och att vi väljer bort Gud ansvarar vi för.

Gud sänder Jesus för att rädda oss från den totala konsekvens av att välja bort Gud, vilket är ett helvete. Valet är fortfarande vårt om vi vill ta emot Guds hjälpande och försonande hand.

Kristendom handlar inte om en blind tro, utan om en tro utifrån erfarenhet. Det är våra erfarenheter som skapar vår tro. Din tro att den fria vilja är en illusion är även den en slutsats som du drar utifrån erfarenheter, för något vetenskapligt stöd för att den fria viljan är en illusion har du inte. Men jag tror inte att du skulle säga att din tro på att den fria viljan är en illusion är en blind tro.

Martin J Sällberg sa...

Om en illusion av fri vilja var viktig för att leva på så många sätt, hur kunde då de första ifrågasättande individerna överleva? De många problemen med det skulle omedelbart ha fått det naturliga urvalet att rensa ut ifrågasättandet. Och ändå finns ifrågasättande, så hela den evolutionspsykologiska teorin om naturligt urval för en förprogrammerad illusion om fri vilja är fel. En vettigare teori är att efterkonstruktioner helt enkelt beror på socialt tryck att rättfärdiga. Som framgår i första halvan av "Nervkittlande inlärning" (UR play) med Kurt Fischer och Christina Hinton så är extrema återhämtningar efter hjärnskador som inte kan förklaras av gängse teorier kopplade till toleranta miljöer. Detta kan förklaras av att avsaknad av socialt tryck att rättfärdiga låter självkorrigeringen löpa fritt. Den icke-rättfärdigande mentalitet som följer därav kan, tack vare sin avsaknad av skevande efterkonstruktioner, identifiera och utplåna vilken begränsning som helst. Se sidan "Tips för att sluta rättfärdiga" på listan över ämnessidor nära toppen av huvudsidan på Ren vetenskap Wiki. Länken till Ren vetenskap Wiki är http://renvetenskap.wikia.com

Göran sa...

Hej Martin!
Jag är inte med på vad du menar. Jag är med på att du inte tror att illusionen fri vilja inte är en produkt av det naturliga urvalet, men tror du att den fria viljan är en efterkonstruktion, eftersom du skriver "efterkonstruktioner helt enkelt beror på socialt tryck att rättfärdiga"? UR programmet du hänvisade till handlade om vårt lärande, så hur menar du att det har relevans i frågan om den fria viljan? Problemet med att tro att den fria viljan är en illusion är att även etik och moral blir en illusion eftersom de förutsätter att vi har en fri vilja. Rätt eller fel existerar då inte heller utan blir också det en illusion. Så var kommer rättfärdigandet in? Rättfärdigandet blir också en illusion. Menar du då att denna illusion skapar illusionen fri vilja? Problemet är i så fall hur vi utan illusionen fri vilja kan tro att vi har ansvar för våra handlingar, eftersom illusionen ansvar eller illusionen rättfärdigande kommer av illusionen fri vilja. 

Du får alltså gärna förtydliga din poäng.