tisdag 23 juni 2009

Varför skapade Gud oss med fri vilja?

Om nu Gud är allvetande så skulle ju han veta att det han skapade kommer att skapa elände? Är inte då Gud skyldig till det onda i världen? Varför skapade inte Gud en människa som bara gör gott? Dessa frågor är det många som ställer och det är inte underligt, men det finns en anledning till varför vi skapades med fri vilja.

(1 Mos 1:27) Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Vi är skapade att vara avbilder av Gud. Vad menas med det då? Jo, Gud är kärlek och att vara en avbild av Gud är att vara en avbild av kärleken, eller med andra ord spegla Gud i våra handlingar. Gud skapade oss till att älska varandra och att göra Guds handlingar eller kärlekshandlingar. Gud vill att vi skall ge av det vi får av Gud, alltså kärlek.

För att vi skall kunna älska så måste jag ha en fri vilja. Kärlek kan aldrig komma ur ett system som bara styrs av naturlagar (Läs gärna inlägget om detta). Gud skapade ingen biologisk dator som är programmerad att göra ”goda” handlingar, för en sådan dator kan aldrig älska. Kärlek kan heller aldrig tvingas fram. Gud tvingar ingen och kan heller inte göra det, för det skulle göra det omöjligt för oss att lära känna kärleken och Gud. Vi skulle då styras av rädsla istället för kärlek.

Det är viktigt att komma ihåg att Gud skapade en helt fri människa som fått makten att styra över sin kropp och ta hand om världen. Vi ansvarar alltså helt och fullt för våra handlingar. För att viljan skall vara fri så har vi faktiskt också en möjlighet att inte älska. Vi har möjligheten att välja bort Gud. Just valmöjligheten är en förutsättning för att vi skall kunna älska. Problemet är att vi människor så ofta väljer att tjäna oss själva i egoism i stället för att tjäna varandra i kärlek. Detta gör vi eftersom vi inte tror att det är det rätta eller att det lönar sig. Vi tror inte på Guds väg utan vi vill gå vår egen väg. Vi missbrukar helt enkelt vår fria vilja. Gud är alltså inte skyldig till det onda utan det onda kommer ur oss människor, genom vår fria vilja.

Gud tar ansvar för sin skapelse människan genom sin räddningsplan. Planen att försonas med människorna var inget som Gud i panik kom på för att rädda det som räddas kan. Nej, till och med innan världens skapelse var planen lagd! Gud spelar inte tärning eller chansar och han vill att vi skall veta det. Det är anledningen till varför det står:

(1 Pet 1:20) Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror.

Gud vill befria oss från rädslan som styr oss. Han vill befria oss från känslan att inte duga eller räcka till. Han ville ”befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv” (Heb 2:15). Gud vill inte att vi skall vara rädda för honom, utan han vill visa oss hur mycket han älskar oss!

Jesus gjorde det vi inte klarar av, nämligen att vara Guds avbild. ”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen” (Kol 1:15). Det vi inte klarade av, det gjorde Gud. Tro på den enorma kärlekshandling som Jesus gjorde på korset och tro att du är förlåten, så kommer du uppleva Guds kärlek till dig!

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: