måndag 11 maj 2009

Är du rädd för Gud?

Vilken bild av Gud har du? Är han din vän eller är han din fiende? Är han god eller är han ond? Är han en auktoritär diktator? Har han någon makt? Vill han sätta dit dig? Är han värd att äras? Är du rädd för att han skall straffa dig?

Dina svar på dessa frågor visar vem du tror att Gud är. Andra människor har en bild av dig, om vem de tror att du är. Ingen kan veta vem du är eftersom ingen ser dina tankar eller ditt jag. Andra bygger upp en bild av vem du är genom att umgås med dig. Som säkert alla har varit med om, så har inte alla rätt bild av vem du är.

Vem är då Gud? Den Gud bibeln talar om är kärlek och älskar oss alla så otroligt mycket att han lidit helvetet i vårt ställe. Han tog denna plåga för att han ville att du skulle slippa det. Han har ingen glädje i att någon enda människa plågas för han lider med alla plågade. Gud gör inte kärlekshandlingar till oss i syfte att bli upphöjd. Gud behöver inte vår kärlek för han är kärlek. Han är inte ute efter att bli älskad, utan att älska. Kärleken är inte ute efter någon egen vinst med sitt handlande för kärleken är sån. Han skapade inte oss människor för att han hade ett behov av att bli upphöjd av människor. Han offrade sig för dig och har berett en plats för dig i hans rike, för att han vill dig väl och vara din vän. Han är inte ute efter att straffa dig, utan att rädda dig. Han ställer inga villkor för sin kärlek, för han älskar dig villkorslöst. Detta är den älskande Gud som bibeln talar om.

(Joh 14:1) Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?

Var inte rädd för Gud. Han älskar dig oerhört mycket mer än du själv och någon annan människa gör. Tro inte på Gud för att du är rädd för att hamna i helvetet, utan tro att Gud älskar dig! Din rädsla för Gud är nämligen ett hinder för Gud att nå dig.

(1 Joh 4:18) Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.

Lär känna den Gud bibeln talar om. Då slipper du vara rädd för Gud, för jag behöver inte vara rädd för någon som älskar mig. Gud föraktar inte dig och vill inte straffa dig. Han vill rädda dig ur en sjunkande båt. Han sträcker ut sin hand till dig för att han vill rädda ditt liv. Var inte rädd utan lämna båten och ta tag i hans hand! Låt Gud rädda dig!

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Har du läst bibeln undrar jag ju då?
Agneta

Göran sa...

Hur tänker du?

Anonym sa...

JO, jag läser bibeln just nu och det enda jag kan se är ondska och förintelse. De enda som betyder något för "Gud" är israeliterna, alla andra ska dö!
Ett exempel:
Ur fjärde Moseboken;
En sabbatsbrytare stenas:
"När israeliterna var i öknen ertappades en man med att samla ved på
sabbatsdagen. De som kom på honom med detta förde honom inför Mose, Aron och
hela menigheten. Mannen sattes i förvar eftersom de inte fått något besked om vad som
skulle göras med honom. Herren sade till Mose: mannen skall straffas med döden.
Hela menigheten skall stena honom utanför lägret.
Menigheten förde honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som
Herren befallt Mose.

Här befaller alltså gud att någon ska dö...bara för att han samlar in ved att värma sig med och laga mat över, på sabbatsdagen. Är detta en god "Gud"? Är detta en "Gud" som älskar människan?
Nä, jag ser ingen som helst godhet i det jag läst hitills och det skrämmer mig att så många människor tycker att "Gud" är god.
Är inte troende på något sätt och kommer heller aldrig att bli det.
Agneta

Göran sa...

Hej Agneta!
Jag kan hålla med dig om att gamla testamentet är fullt av förintelse och död. Men det är några saker som är viktigt att komma ihåg när man läser GT. Gud har ett helt annat perspektiv än vad vi människor har. För Gud är det viktigaste (alla kategorier) att vi alla människor skall vara med honom i hans himmelrike (ett rike där total kärlek, frid och glädje råder). Detta är så viktigt för honom att han gör det som krävs för att möjliggöra detta. För Gud är det inte den fysiska döden som är det värsta vi människor kan råka ut för, utan den andliga död som är frånvaron av Gud som är kärlek. Detta är ett helvete där total kärlekslöshet, ångest och panik råder. Gud vill rädda oss från detta till varje pris. Jag har skrivit mer om Guds perspektiv här.

Du skriver ”De enda som betyder något för "Gud" är israeliterna, alla andra ska dö!” Planen var att välja ett folk som han hade som sitt folk. Han valde dem inte för att de var speciellt fromma eller goda, utan för att Gud valde just dem. Gud ger kärlekshandlingar till vem han vill. Inte för att han älskar dem mer än andra, utan för att han valde att ge dem välsignelse just då. När Gud ger sina välsignelser, så väcks det avund hos dem som inte blir välsignade (de som kallas hedningar). Denna avund driver ondskan och det är detta som Gud dömer.

Är det då kört för dem som Gud dömer? Nej, för Gud har en plan för hela mänskligheten. Guds vilja är att alla skall räddas till hans rike (1 Tim 2:3 - 6). Jesus kom genom israeliterna, för att rädda alla. Paulus skriver om detta så här:

(Rom 11:30) Ni [hedningar] var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras [israels] olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.

Nu till bibelstället (4 Mos 15:32) du tog upp. Jesus dog för hela mänskligheten genom hela historien. Jesus dog alltså även för alla de som dömdes i GT. Gud gjorde det som krävdes för att bereda vägen för Jesus verk, vilket var att han led helvetet för alla människor och tog konsekvensen för människans synder. De hårda reglerna i GT hade som mål att visa på människans ofullkomlighet och beroende av Gud. Alla är vi ofullkomliga, men Jesus kom inte för att döma människor utan för att rädda oss. Jesus dog för den som stenades för att ha arbetat på sabbaten. Jesus led helvetet i hans ställe. Priset för all hans bortvändhet från kärleken eller Gud var betald. Frågan blir sedan om vi vill ta emot denna gåva i nåd som Gud vill ge oss alla.

Det är alltså oerhört viktigt att se på gamla testamentet med nya testamentets eller nådens perspektiv.

Göran