torsdag 8 april 2010

Skapade Gud det onda?


Vad kommer det onda ifrån? Om nu Gud har skapat allt, har han då inte också skapat det onda? Hur kan Gud i så fall vara god? Detta är ganska vanliga frågor och jag tänkte ge min syn på saken.

När Gud skapade människan skapade han ingen biologisk maskin som inte kan bestämma själv, utan han skapade en varelse med en egen fri vilja. Hade vi inte haft en fri vilja så hade vi heller inte kunnat välja att älska, vilket Gud skapade oss till att göra. (Läs gärna mer om detta i inlägget: Varför skapade Gud oss med fri vilja?).

Vi är skapade så fria att vi har möjligheten att tjäna varandra i kärlek, men också möjligheten tjäna oss själva. Gud gav oss alltså möjligheten att välja bort honom som är kärleken och alltigenom god. Att välja bort kärleken och i stället tjäna sig själv i egoism får konsekvenser. Innan det onda kom in i världen existerade bara godhet. Hela hans skapelse var perfekt, men i och med skapandet av människan som kan välja bort det goda så gavs också möjligheten för det ondas inträde. Det ondas existens förutsätter alltså att någon väljer bort Gud, så om ingen väljer bort Gud kan den inte existera.

(1 Mos 2:16) Herren Gud gav detta bud: "Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö."

Att Gud placerade ett träd som de inte fick äta av kan verka konstigt. Man kan ju tycka att det enklaste hade varit att inte skapa trädet alls, men kunskapens träd är en effekt av att vi skapades med den så viktiga fria viljan. Det är den fria viljan som gör att vi kan äta av "frukter" som både är goda och onda.

Många har missuppfattat bibelstället som att Gud inte vill att vi skall ha kunskap, men texten handlar inte om det. Innan människan föll hade hon bara kunskap om det goda eftersom det onda inte existerade. Gud visste vad det skulle leda till att välja bort honom, men han ville inte att vi skulle uppleva det. Han ville att vi bara skulle ha kunskap om och uppleva det goda och den enorma kärlek han har till oss. När sedan människan släppte in det onda i världen genom att välja bort Gud eller kärleken, så fick vi kunskap om gott och ont. Frukten eller effekten av kunskapen om det onda är något som vi lever med och plågas av än idag. Gud gav budet till människan i kärlek för att vi skulle slippa att uppleva ondskan, för frukten av att välja bort Gud eller kärleken är ondska och kärlekslöshet.

På grund av människans misstro mot Guds kärlek kom det onda in i världen och på grund av Lucifers (Satans) misstro mot Gud uppstod det onda från början. Gud har en så otroligt stor kärlek till oss människor och hans plan är att vinna tillbaka oss alla. Han vill återupprätta relationen och ge av sig och sin kärlek till dig. Ta emot Gud, som är det goda. Det ger god frukt.

(Gal 5:22) Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

11 kommentarer:

Anonym sa...

En annan förklaring är ju att de människor som hittade på allt detta ville försöka göra andra människor med fri vilja enklare att kontrollera. Därför uppfann man himmel och helvete och hotet om att evigt brinna i helvetet om man inte fogade sig.

L Per E sa...

Men "anonym"... det stämmer ju. Det är ju den lättaste förklaringen. Ockhams rakkniv gör sitt jobb här. Så kan vi alla nu avsluta detta tramset med att Gud skapade hit och dit och inse att bibel är en dum bok skriven av folk för länge sen som inte hade så stor kunskap. Skönt. Så gör vi det. Nu kan vi alla gå ut i världen och må bra igen. tack.

Göran sa...

Anonym,
Om det så att vi människor har en fri vilja, så pekar faktiskt det mot att det existerar en andlig dimension. Du kan läsa mer här om det om du har lust: Kan någonting stå över naturlagarna?

Sedan har jag inget intresse av att kontrollera andra människor.

L Per E sa...

vakna Göran ! Vakna! Våga se att allt fungerar utan gud. allt. vetenskapen har ännu inte alla svar, men gud finns inte med någonstans. Vakna! Nej förresten, du behöver inte vakna. Du får gärna tro på gud och förtvivlat leta efter halmstrå när vetenskapen hela tiden lyckas förklara allt utan att gud behöver vara med. är du lycklig med den tro, var det. men påverka aldrig någon annan med lösa idéer och dumheter med biljardbollar.

Jag brukar säga:
Om gud hade avrit det minsta smart så hade han
A. Inte ägnat sig åt etniskt resning.
B. Lämnat tydliga spår av sin existens i bibel. tex skrivit in DNA, BIG bang samt cellens uppbyggnad.
C. Då hade han sluppit att människor ägnat sig åt död och förstörelse i sitt namn. Jösses.

Göran sa...

Per,
Jag är vaken. Problemet med den fria viljans existens är ett om den existerar så kan den inte styras av deterministiska eller slumpmässiga skeenden, för då är vår vilja inte fri. Det är alltså inget halmstrå utan en uppfattning som många ateister håller med om och som också är vakna ;). Många väljer däremot att tro att den fria viljan är en illusion och inte existerar i verkligheten, utifrån resonemanget. En ickefysisk dimension löser problemet, så vår upplevelse av att vi har en fri vilja pekar på en ickefysisk andlig dimension.

HenrikE sa...

Löftet om en existens efter döden har också genom tiderna varit ett ypperligt sätt att motivera allmogen att offra sina liv i hur många krig som helst. Hur kan er gud tillåta att hans namn utnyttjats på detta vis? I alla dessa situationer skulle ju det kollektiva lidandet säkerligen ha minskats avsevärt om människor inte haft en tro som så enkelt kunnat utnyttjas av diverse hänsynslösa individer?

Göran sa...

HenrikE,
Jag håller med om att tron på en existens efter detta livet ibland har lett till hemska handlingar. All kunskap kan användas i ont syfte, men därmed behöver det inte vara fel på kunskap i sig. Att jag tror på ett liv efter detta, ger mig ingen rätt att behandla någon annan kärlekslöst.

HenrikE sa...

Jo, fast om vi anknyter till det första inlägget här: Visst kan man inte utesluta att religion mycket väl hade kunnat uppfinnas som ett sätt att kontrollera människor, precis på samma sätt som man t ex i Nordkorea använder personkult på precis det sättet? Därmed inte sagt att du skulle ha något intresse av att kontrollera andra människor, jag tror säkert dina avsikter är alltigenom goda.

Men om det nu är så att denne gud är alltigenom god, hur kan han ha konstruerat ett idéverk som har gett upphov till så mycket lidande genom allt missbruk? Det är ju inte direkt marginella företeelser vi pratar om här. Visst, den fria viljan. Men någon gräns måste det ju finnas innan det framstår att gud antingen är ytterst cynisk, finner nöje i att se folk plågas, eller faktiskt inte bryr sig alls?

Göran sa...

Henrik,
Jag håller med om att religion kan användas för att kontrollera människor. All makt kan missbrukas och Nord Koreas president är ett bra exempel på det. Men kristendomens budskap handlar inte om kontroll utan det handlar om att befria människor och om Jesus skulle använda sin död för att kontrollera oss så är det minst sagt ett underligt sätt att göra det på. Du kan läsa mitt senaste blogginlägg där jag beskriver att syftet med Jesus död var att befria oss från rädslan.

Om Guds godhet så är det viktigt att hålla i minnet att det inte var Gud som skapade det onda utan att det var vi människor som förde in det onda i världen. Men visst har Gud skapat människor som gör onda handlingar, men han skapade oss i syfte att älska. Man kan då fråga sig vad Gud har för ansvar? Han är inte ansvarig för det onda, men han tog det ondas konsekvens på sig i vårt ställe. Jag skriver mer om detta i inlägget Gud har tagit ansvar för synden. Så Gud har inte bara suttit och tittat på. I och med detta så har vi en utväg ur det onda. Planen är ju ett himmelrike utan ondska.

HenrikE sa...

Han tog på sig det onda genom att låta sin son torteras till döds, eller hur? Jag har lite svårt att förstå den logiken. Det har ju inte direkt hjälpt så mycket heller vad jag kan se. Eller blev det någon avsevärd skillnad i världen efter denna händelse? Men för att återgå till ämnet: Du måste hålla med om att religion, speciellt den kristna, har visat sig vara ett av de absolut mest effektiva (och välbeprövade) makt- och manipulationsmedlen som existerar?

Göran sa...

Henrik,

Han tog på sig det onda genom att låta sin son torteras till döds, eller hur?

Jesus tog den absoluta konsekvensen av att välja bort Gud, nämligen att vara helt frånskiljd från det goda. Den konsekvensen har ingen upplevt här på jorden men Jesus gjorde det i vårt ställe. Så här på jorden blev det ingen direkt skillnad utan skillnaden ligger i att vi slipper ta konsekvensen om vi tar emot förlåtelsen och erkänner att Jesus betalt skulden. Gud vet vad det innebär att lida.

Du måste hålla med om att religion, speciellt den kristna, har visat sig vara ett av de absolut mest effektiva (och välbeprövade) makt- och manipulationsmedlen som existerar?

Som jag var inne på innan så kan all kunskap missbrukas. Alltså även den om Gud och det andliga. Avlatsbreven och häxbränningarna är ett tydligt exempel på det. Men min poäng är att kristendomens lära inte handlar om att sprida skräck eller rädslor. Jesus glada budskap var ju förlåtelse och inte dom. Inte heller i början, de 70 första åren efter Jesus död, användes rädslan som ett sätt att sprida tron. Tvärt om blev de som trodde på Jesus förföljda och fick lida mycket. Ändå spred sig kristendomen lavinartat . Men visst har människor använt Gud och Jesus i syfte att vinna på det själva, men Gud förkastar det. Det heter ju att vi inte ska missbruka Guds namn och att vifta med bibeln i egoistiskt syfte är verkligen ett exempel på det.