tisdag 19 mars 2013

Hur förändrar vi världen?


När vi ser hur vår värld ser ut så inser vi att det behövs en förändring. Men hur förändrar vi då vår värld? Är det med bättre politik? Är det med bättre eller hårdare lagar? Är det genom källsortering eller genom att köpa mer ekologisk mat? Är det att få bort all religion? Ja, jag tror vi alla har våra funderingar på hur världen kan förändras, men vad säger bibeln?

Bibelns svar på hur världen förändras är inget av de nämnda alternativen. Visst är det bra med god politik och rättvisa lagar. Visst är det viktigt att vi värnar om den miljö som vi har fått att förvalta och visst är det så att religion kan leda till självrättfärdighet och högmod. Allt detta är viktigt och Gud själv gav oss också lagar. Trots att god politik, rättvisa lagar eller annan god påtryckning kan förändra vårt beteende så är det inte bibelns svar på förändring. Gud vill inte att vi bara ska förändra vårt beteende utan han vill förändra vårt hjärta. Han vill förändra vårt inre, vår inställning, vår attityd, vår drivkraft.

Men om nu exempelvis politik och lagar kan förändra vårt beteende borde det då inte också kunna förändra världen? Borde det inte då leda till en bättre värld? Nej, för problemet är att inga lagar i världen, ingen politik, inga pengar och ingen utbildning kan förändra människans inre drivkrafter - högmod, egoism, vinningslystnad och kärlekslöshet. Jesus var hård mot de religiösa ledarna som tyckte att de gjorde de rätta handlingarna.

(Matt 23:25) Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet.

En och samma handling kan ha helt olika uppsåt. Som exempel så ser vi handlingen att ge en present som en fin handling, men problemet är att uppsåtet kan vara allt annat än fint. Kanske ger jag presenten i högmod för att visa andra hur givmild jag är. Kanske ger jag presenten i syfte att vinna på det. Kanske ger jag presenten för att ge mottagaren en pik. Kanske ger jag den för att det skulle se illa ut annars. Men kanske ger jag presenten i sann kärlek för att visa hur mycket jag uppskattar personen. Syftet kan vara många, men hur kan vi med lag eller politik förändra detta? Handlingen är i sig inte fel, men syftet kan vara det. Lagar, politik och tillrättavisningar visar i bästa fall bara på rätt och fel, men det förändrar oss inte.

(Rom 3:20) Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd.

Det goda eller det onda sitter i uppsåtet. Det sitter i hjärtat. Där börjar förändringen. Det börjar med dig och med mig. Handlingar är bara en konsekvens av uppsåtet. Men hur förändras då vårt uppsåt eller vårt hjärta? Jo, genom att inse att jag har högmod, stolthet, egoism, vinningslystnad och kärlekslöshet i mig själv och genom att vilja vända mig bort från det. Jag vill inte veta av högmod eller egoism i mig. Gud är kärlek och källan till all kärlek. Genom att vända oss till honom i försoning för vår bortvändhet från kärleken eller Gud, når han oss med sin kärlek. En kärlek som förändrar oss. En kärlek som sprider sig.  

(Gal 2:21) Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,  
Bild: FreeDigitalPhotos.net

Inga kommentarer: