onsdag 21 november 2012

Hur kan man lova trohet hela livet?

 
Ibland kan man höra att det är meningslöst att ett par lovar varandra trohet hela livet, eftersom man aldrig kan veta vad som sker i framtiden. Hur ska vi kunna veta att vi inte faller för otrohet? Då är det heller inte meningsfullt att lova trohet. Men är det så?

Världen är full av svek och alla har vi drabbats av att bli svikna. Hur ska vi i en sådan värld våga tro på trohet? Är det då inte snudd på dumhet att ens tro på trohet? En vanlig uppfattning är att vi människor styrs av våra känslor och därför inte kan hjälpa hur vi handlar. ”Jag är ledsen men jag kunde inte låta bli att slå till dig” kanske jag då säger eller ”Jag kunde inte rå för att jag var otrogen, eftersom jag blev så attraherad av henne.” Det är inte våra känslor som styr oss. Yttre omständigheter finns alltid där, men det är jag själv som väljer vad jag ska välja eller vad som jag ska styras av. Ska jag falla för en attraktion som jag känner för en annan och styras av mina känslor eller ska jag styras av min kärlek till min fru och inte falla för attraktionen? Valet ligger alltså helt i mina händer.

Att stå inför sin partner och lova trohet hela livet är en kärlekshandlig, fritt vald. Med samma fria vilja kan jag också vara trogen och hålla mitt löfte. Att svika finns inte på kartan och jag kan välja att hålla fast vid det. En relation måste hela tiden gödas annars så är det så lätt att den dör ut och att man glider isär varandra. Att stå fast vid sina löften om kärlek, trohet och att finnas där vid både härliga tider och svåra tider är en del av vad ett äktenskap handlar om. Gud vill att jag och min fru ska älska varandra och hålla fast vid de goda löften som vi en gång gett varandra. Han vill att vi ska vara oskiljaktiga. Även om jag inte kan veta vilka känslor som jag kommer att drabbas av i framtiden, så kan jag ändå välja att hålla löftet.

(Hes 16:8) Jag gick där förbi och såg att din tid var kommen, tiden för kärlek. Då svepte jag min mantel om dig och skylde din nakna kropp. Jag svor dig trohet och ingick förbund med dig, säger Herren Gud. Så blev du min. 

På samma sätt som i äktenskapets förbund där man lovar varandra kärlek och trohet, vill också Gud ingå ett förbund med dig. Han vill lova dig kärlek och trohet och han vill att du ska lova honom kärlek och trohet. Han som är större än universum och som skapade dig, vill leva tillsammans med dig i hans rike. Han har redan förberett en plats åt dig. Även om du sviker så står han fast vid sitt ord och sin kärlek. Det går att vända tillbaka, för han står alltid med öppna armar. Hans kärlek dör aldrig, eftersom han är kärleken.

(2 Tim 2:13) är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

I en värld av svek så finns troheten där. I en värld av ondska så finns godheten där. I en värld av kärlekslöshet så finns kärleken där. I en värld av orättvisor så finns rättvisan där. Gud finns där, så vänd dig till honom i en värld av svek, ondska, kärlekslöshet och orättvisor.

(5 Mos 32:4) Han är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont, han är rättfärdig och rättvis.

/Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,
Foto: FreeDigitalPhotos.net

Inga kommentarer: