torsdag 21 april 2011

Vilken Gud tror du inte på?


Det finns så många olika bilder av vem bibelns Gud är och många förkastar den guden. En del tror istället på något annat högre väsen eller att han inte existerar. Men om man har fel bild om vem Gud är, så är risken stor att man kastar ut barnet med badvattnet.

Många har en bild av Gud som en tyrann, som vill styra oss som marionetter. Att Gud vill oss illa om man inte tror på honom, eller att Gud är ute efter att straffa oss och att han till och med är ond. Denna gud är lätt att inte tro på och många lämnar också sin tro på Guds existens just på grund av en sådan eller en liknande gudsbild.

Det finns många gudar som jag inte tror, men jag tror heller inte på många bilder av bibelns Gud som ibland målas upp. Jag har själv haft en bild av Gud som ständigt sträng och att han är ute efter att styra mig till att göra tråkiga saker. Att göra det Gud ville var lika med tråkigt, ur mitt sett att se på det. Min bild av himmelriket såg jag inte alls som något himmelrike, utan snarare som en plats fylld av tvång. Men min bild av Gud och vem han är har förändrats.

(1 Joh 4:8) Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.

(Jak 1:17) Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Gud är kärlek! Han är det godas ursprung och ingen ondska finns i honom. Han kan inte ens bli ond. Det är den Gud som bibeln talar om. Det är denna Gud som är bibelns Gud. Gud vill att vi ska förstå vem han verkligen är och att vi ska ha rätt bild av honom. Varför är då det så viktigt? Jo, för om jag har en bild av Gud som illasinnad, så kommer jag inte tro på hans kärlek till mig. Kärleken kommer då aldrig att nå mig eller beröra mig och eftersom Gud är kärlek kommer han alltså inte att nå mig. Min misstro mot Gud blir som en sköld för hans kärlek till mig. Misstron utestänger Gud i mitt liv.

Gud har förändrat min bild av honom. Han har visat mig vem han verkligen är. Jag har berörts av hans kärlek och hans kraft. Jag har förkastat den bild av Gud som jag tidigare hade och som var falsk. Gud vill beröra dig. Han vi ge av sig till dig. Han har gett sitt liv och lidit för din skull. Ta emot hans kärlek.

(Joh 15:11) Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Göran

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

6 kommentarer:

jrb sa...

Jättebra sida. Gillar att du skriver ganska kortfattat för är det för långt orkar man inte läsa.

Göran sa...

Tack jrb för din uppmuntran och feedback! Jag försöker och ska fortsätta tänka på att inte göra inläggen för långa.

funderare sa...

jättebra skrivet, känns som man förstår. gillar att du hänvisar till verser i bibeln också!
verkligen tack för sidan!

Göran sa...

Hej Funderare!
Ja, förankring i bibeln är viktig. Gud är mer på riktigt än vad vi många gånger tror. Tack för din kommentar.

Anonym sa...

jättefin sida, bra läsning för mig som slubblat omkring i livet lite på sistonde.

Angående gudsbilder så blir jag ofta förvånad över hur många vuxna människor som har en väldigt "barnslig" gudsbild. Många icketroende jag har talat med säger att det känns orealistiskt att tillbe en gubbe på ett moln! Vilket för mig är en gudsbild man har i 5-års åldern, inte som vuxen reflekterande människa.....och verkligen inte som troende. Förhoppningsvis så ska ju ens bild och känsla för gud växa och utvecklas när man når djupare förståelse och lär sig lyssna till guds röst i hjärtat.

Tack för en bra blogg.

Göran sa...

Hej Anonym!
Tack för kommentaren. Ja, risken är att om man har en bild av Gud som en gubbe på ett moln, så kommer man att tappa tron när man blir äldre. Tyvärr tror jag många lämnar sin tro på grund av en fel gudsbild, så att lära känna vem Gud är, är viktigt som du skriver.